Sök

I år får alla poliser i yttre tjänst elchockvapen

Senast 31 december 2024 ska alla poliser i yttre tjänst ha tillgång till elchockvapen. Syftet är ökad trygghet och minskat våld.

– Införandet pågår i alla polisregioner men man har kommit olika långt. Vapnet är ett bra komplement till annan utrustning och passar i situationer där våld eller hot om våld är överhängande, säger Daniel Gidemar vid Nationella operativa avdelningen på Polisen.

Kunna ingripa

Vapnet skapar obehag men är inte farligt. Det räknas till mindre dödliga våldshjälpmedel såsom oc-spray (peppar-spray) och batong. När personer är hotfulla och utåtagerande kan polisen använda elchockvapnet för att lugna situationen och göra ett gripande.

Vapnet testades i flera år innan beslutet togs att införa det i hela myndigheten. Erfarenheterna var goda och visade bland annat att poliserna upplevde mindre stress i hotfulla situationer.

Så fungerar elchockvapnet

Vid en träff slås nervsignaler i muskulaturen ut tillfälligt. Gärningspersonen som träffats hamnar i ett stelt, krampliknande tillstånd. Energiurladdningen är så låg att hjärta, lungor eller en eventuell pacemaker inte påverkas.

Som en jämförelse har elstängsel för djur oftast en effekt på mellan en och fem joule per sekund. Elchockvapnets effekt är mindre än 0,07 joule per sekund.

Risk för fallskador

Det går samtidigt inte att utesluta risken för fallskador. Den elektriska impulsen pågår i fem sekunder och under den tiden är det svårt att röra sig, vilket kan göra att personen tappat balansen och faller. Deliriumliknande tillstånd och ett allmänt försämrat hälsotillstånd kan öka skaderisken.  

Fakta

  • Etiska rådet godkände användandet av elchockvapen inom polisen redan 2016. Rådet bistår Polisen i frågor som kräver särskilda etiska överväganden.
  • Polisen genomförde försök med elchockvapen mellan 2018 och 2021 för att undersöka om skador på poliser och motpart minskar när de används vid ingripanden.
  • Man ville också veta om behovet av att använda tjänstevapnet minskade, och om det gav större trygghet till poliser i yttre tjänst.
  • Utvärderingen visade att vanliga skjutvapen kunde undvikas i enskilda fall men det var inte statistiskt säkerställt att elchockvapen minskade behovet av skjutvapen.
  • Under 2023 utrustades insatsstyrkan och 2024 ska alla poliser i yttre tjänst utrustas.