Sök

Nationell samordning av resurser

Under perioden 10 april – 24 maj övergår polisen i en nationell särskild händelse i arbetet kopplat till säkerhetsläget. Syftet är att samordna polisiära resurser under denna period som innehåller ett antal resurskrävande arrangemang.

- Vi ska upprätthålla ordning och säkerhet i hela landet och tillgodose arbetsmiljön för medarbetarna. Att polisen organiserar arbetet i en nationell särskild händelse är en rutinåtgärd för att säkerställa att vi koordinerar våra resurser effektivt under en period när ett antal resurskrävande arrangemang äger rum, exempelvis Eurovision Song Contest i Malmö, säger Per Engström, kommenderingschef vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

I höstas beslutade Säkerhetspolisen om en höjning av terrorhotnivån i Sverige till en fyra på en femgradig skala.

Polismyndigheten har sedan i slutet av juli 2023 haft en särskild händelse inom Noa kopplat till säkerhetsläget. Sedan en lång tid har polisen arbetet med att höja förmågan mot terrorism och har en robust förmåga i alla nödvändiga delar. Vi arbetar i nära samverkan med Säkerhetspolisen och andra myndigheter för att uppdatera lägesbilder och vidta rätt åtgärder så att olika evenemang kan genomföras tryggt och säkert.

Vad betyder terrorhotnivån för polisen och allmänheten