Sök

Över 30 gripna efter ny lag om preventiva tvångsmedel

Polisen har kunnat gripa över 30 personer efter att den nya lagen om hemliga tvångsmedel trädde i kraft. Tack vare införandet av den nya lagen har grova våldsbrott, narkotikabrott och vapenbrott kunnat förhindras.

Sedan den 1 oktober 2023 har Polismyndigheten möjlighet att använda preventiva tvångsmedel i brottsbekämpningen. Det innebär att polisen har rätt att använda till exempel hemlig avlyssning och hemlig dataavläsning mot personer som antas vara på väg att begå grova brott.

– Genom hemliga tvångsmedel i preventivt syfte blir vi mer proaktiva i vårt arbete, vilket innebär att vi har större möjlighet att förhindra våldsbrott innan de sker och lagföra de som organiserar och anstiftar våldsdåden snarare än att lagföra utförarna efter brotten begåtts, säger Johan Olsson, chef Noa.  

200 beslut om preventiva tvångsmedel

Över 200 beslut om olika preventiva tvångsmedel har verkställts sedan lagen trädde i kraft. Detta har i sin tur resulterat i över 30 gripna personer och beslag av vapen, narkotika och pengar.

Dessa gripande sker i miljöer där polisen vet att det finns planer på att utföra grova brott, exempelvis förberedelse till mord, narkotikabrott och vapenbrott.

Nya regler ger polisen möjlighet att förhindra grova brott