Sök

Över 10 ton explosiva varor och farliga föremål omhändertogs under 2023

Att göra Sverige säkrare genom att omhänderta farliga föremål och explosiva varor har legat i fokus för nationellt bombdatacenter som kan summera ett intensivt år.

Tillsammans med andra aktörer har polisen arbetat för att minska tillgången på explosiva varor för kriminell verksamhet. Detta har varit ett viktigt arbete också under den pågående våldsvågen.

– Polismyndigheten har under året hittat och omhändertagit flera farliga föremål som förhindrar brott. Vi har också identifierat slarv, oseriösa aktörer och kunnat säkra flera ton explosiva varor för att minska risken för allmänheten, säger Malin Nygren, chef för nationellt bombdatacenter.

Ungefär hälften av det spräng- och tändmedel som omhändertagits är så kallade civila tillståndspliktiga. I flera ärenden har de kunnat spåras tillbaka till individer och aktörer där polisen vidtagit åtgärder.

Nationellt bombdatacenter har under året också arbetat med att fördjupa samarbetet med branschorganisationer och andra samhällsaktörer för att ge bättre förutsättningar för alla att vidta de åtgärder de kan för att minska tillgången på explosiva varor för kriminell verksamhet.

Under året har samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer utvecklats. Polisen har genomfört kompetenshöjande insatser såväl inom som utanför myndigheten i syfte att främja samverkan och bidra till att fler brott beivras och förhindras.

– Det finns aktörer som tar egna initiativ utifrån sina samhällsuppdrag, det är mycket positivt och det skapar stor effekt när flera aktörer arbetar åt samma håll, säger Malin Nygren.

Polisen har ett gott internationellt samarbete och utbyte i frågor inom nationellt bombdatacenters verksamhet och särskilt med övriga nordiska länder. Det har bidragit till att brott i andra länder kunnat utredas och att gärningspersoner kunnat dömas. Omvärldens intresse för lägesbilden gällande explosiva anordningar i Sverige är stort.

Polisen och Tullverket har också ökat arbetet för att identifiera och stoppa insmuggling av explosiva varor till Sverige.

Inför 2024 ser polisen med tillförsikt på skärpningarna i lagen om brandfarliga varor och vapenlagen. Höjda strafftider och möjligheten att tillämpa lagen om brandfarliga och explosiva varor i fler ärenden än idag är en viktig del i arbetet att både förebygga och förhindra både möjliggörarna som utförarna av dessa brott.

Engagerade medarbetare inom nationellt bombdatacenter och en uppmärksam allmänhet som kontaktar polisen när de ser någonting misstänkt är andra faktorer som bidragit till verksamhetens utveckling och förmåga.

– Vi ska självklart fortsätta arbeta för att vara tillgängliga och det är viktigt att allmänheten ska känna att de får vårt stöd, säger Malin Nygren och fortsätter:

– Tillsammans är ett nyckelord för året som gått som vi tar med oss i vårt arbete under 2024.