Sök

Polisregion Stockholm hjälper till med bostäder

För att få fler poliser till Stockholm har polisregion Stockholm nu ett samarbete med fastighetsägare. För att förenkla bostadssituationen för polisstudenter och aspiranter i Stockholm, samt poliser som rekryteras från annan polisregion.

Bakgrunden är att det saknas cirka 700 poliser i Stockholm och regionen har de senaste åren märkt av en nedåtgående kurva gällande sökande till polisutbildningen i Stockholm. Polisregion Stockholm fyller cirka 50 procent av de tilldelade platserna.

Av det skälet beställde polisregionen en analys utförd av PwC under 2023. I den analysen presenteras ett antal åtgärdsförslag som är ämnade att bidra till att öka antalet polisresurser i Stockholm. Ett av dessa förslag fokuserar specifikt på att underlätta bostadssituationen för polisstudenter och aspiranter.

Så här fungerar det:

Den som kan få hjälp med bostad är polisstudent som valt Stockholm för aspiranttjänstgöring, polisaspirant som påbörjat sin aspirant i Stockholm eller polis som rekryterats till Stockholm från en annan polisregion.

När utbildad polis byter polisregion och söker bostadshjälp behöver rekryterande chef bekräfta anställning.

Polisregion Stockholm förmedlar kontakten mellan exempelvis studenten och fastighetsägaren. Därefter hanterar polisstudenten och fastighetsägaren bostadsfrågan. De hyreskontrakt som erbjuds är korttidskontrakt, där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten. Kontraktet har en giltighetstid på max 48 månader och upphör om studier eller anställning i polisregion Stockholm avslutas.

Polisstudenten, aspiranten eller polisen som uppfyller villkoren anmäler behovet av bostad till regionkansliet i Stockholm.

Kontakt

Har du behov av bostadshjälpen och frågor kan du mejla bostadskontakten.region-stockholm@polisen.se. Mediefrågor hänvisas till mediecenter polisregion Stockholm.

Samarbetet är ett pilotprojekt som kommer att pågå i två år till och med december 2025.