Sök

Polismyndigheten hyllar Sveriges veteraner

Flaggor under veterandagen

I Göteborg inleddes firandet med en parad från Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg.

Veterandagen - en högtidsdag för att hedra alla som just nu eller tidigare tjänstgjort för fred och stabilitet genom militära eller civila insatser i omvärlden. Idag deltar omkring 70 svenska polisanställda i insatser utomlands.

– Det är viktigt att vi både hedrar och uppmärksammar våra veteraner. Det är veteranernas insatser för Sverige och Polismyndigheten som har bidragit, och just nu bidrar, till stabilitet, säkerhet och utveckling av lokal polisverksamhet runt om i världen, säger Stefan Hector, biträdande rikspolischef.

Bidrar till en stabilare omvärld

Ungefär 70 polisanställda tjänstgör utomlands på olika internationella insatser under ledning av FN, EU eller Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Förutom att bidra med säkerhet och stabilitet verkar polisens utlandsstyrka också brottsförebyggande, vilket förhindrar spridning av brottslighet till andra länder, inklusive Sverige.

– Mycket av dagens brottslighet är gränsöverskridande och vi ser ett stort behov av internationell samverkan. Men också ett stort behov av vår egen närvaro i olika delar av världen för att därigenom bidra till en stabilare omvärld, säger Klas Johansson, chef för polisregion Väst.

Polismyndigheten deltog i Veterandagen på flera platser. Bland annat med rytteriet, hundpatrull och det mobila poliskontoret i paraden och firandet i Göteborg.

– Detta är en viktig dag och vi behöver hela tiden påminna oss om behovet av internationella insatser för stabilitet och fred. Inte minst mot bakgrund av den omvärld vi lever i, säger Klas Johansson.

Polisens utlandsstyrka

Just nu jobbar omkring 70 svenska polisanställda utomlands, i freds- och säkerhetsfrämjande insatser, som organiseras av FN, EU och andra organisationer.

Uppdragen kan se väldigt olika ut. Det kan till exempel handla om att arbeta med förmågeutveckling av den lokala polisen, rådgivning till polisledning eller ministerier och stöd till utvecklingen av en demokratisk polis. Uppdraget kan också vara att hjälpa till att skapa trygghet för lokalbefolkningen och övervaka genomförandet av fredsavtal. Att arbeta operativt med polisiära befogenheter kan också förekomma men är ovanligare. Utredning av krigsbrott är ett annat uppdrag som för närvarande växer.

Polisens utlandsstyrka