Sök
Stäng Meny

Polisen toppar förtroendemätning

Enligt förtroendebarometern 2024 har förtroendet för polisen ökat med fem procent jämfört med förra året.

Polisen toppar kategorin Förtroende för samhällsinstitutioner, med siffran 72 procent. Näst högst förtroende, i samma kategori, har universitet och högskolor och därefter följer sjukvården.

Rikspolischef Petra Lundh är stolt över resultatet:

– Polisen har en central roll i samhället och jag ser vilket fantastiskt arbete alla medarbetare gör, varje dag. Jag är glad över att medborgarnas förtroende för oss har ökat, det stärker oss i arbetet framåt.

Förtroendebarometern 2024

Medieakademins förtroendebarometer 2024

  • Medieakademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997.
  • Årets mätning har genomförts av Verian (f.d. Kantar Public och Sifo).
  • 2024 års undersökning omfattar 1246 webbintervjuer med personer mellan 16 och 84 år. Deltagarfrekvensen var 23 procent.
  • Förtroendebarometern genomförs i den riksrepresentativa Sifopanelen. Panelen består av slumpmässigt rekryterade personer, från 16 år och uppåt, som också är representativa för internetanvändandet i landet. Resultaten är vägda utifrån kön, ålder, region samt partisympati.
  • Fältperioden ägde rum den 12 februari-21 februari 2024.