Sök

”Natomedlemskapet bidrar till säkerhet i Sveriges närområde”

Petra Lundh och Stefan Hector framför Natoflaggan.

Samtidigt som Sveriges flagga hissades vid Natos högkvarter i Bryssel hissades Nato-flaggan runt om i Sverige. Bland annat utanför polisens huvudkontor i Stockholm.

Rikspolischef Petra Lundh och biträdande rikspolischef Stefan Hector var på plats för att hissa Nato-flaggan utanför polishuset på Kungsholmen i Stockholm.

– Det känns väldigt bra att Sverige nu är medlem i försvarsalliansen Nato. Medlemskapet bidrar till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde och i Europa. Det är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga det militära försvaret och civila försvaret, säger Petra Lundh.

Polismyndigheten har sedan ansökan om medlemskap skickades in förberett sig. Medlemskapet innebär vissa nya uppdrag för Polismyndigheten, bland annat kopplat till värdlandsstödet. Till exempel ansvara för Nato-förbandens säkerhet och bistå med att dirigera trafik när förbanden befinner sig inom våra gränser.

– Vi är väl förberedda för Sveriges medlemskap men det är först nu, som fullvärdig medlem, som vi kan leva upp till de krav som medlemskapet kräver. Nu får vi tillgång till alla forum samt kan se en ökad internationalisering av vårt arbete med det civila försvaret, inte minst i en nordisk kontext då vi nu kommer utgöra ett operationsområde för Nato, säger Stefan Hector.

Läs mer om Sveriges medlemskap i Nato: