Sök

Polisen begär medel för tillväxt och digital brottsbekämpning

Polisen ska göra långsiktiga satsningar för att möta morgondagens utmaningar. Polisens lokala närvaro ska öka och fler brott ska klaras upp, bland annat genom utvecklad digital brottsbekämpning. Detta ställer krav på att myndigheten fortsätter växa.

Polismyndigheten utvecklar ständigt verksamheten för att öka sin brottsbekämpande förmåga och servicen till medborgarna. Stora resurser har tagits i anspråk för att hantera det grova våldet, vilket delvis påverkat andra verksamheter, exempelvis utredningen av mängdbrott och det brottsförebyggande arbetet.

Nu begär polisen ökade medel för tillväxt, digital brottsbekämpning och även beredskapsplanering för åren 2025–2027.   

– Polisen har fått tydliga förändringsuppdrag från regeringen. Vi ska öka närvaron i lokalsamhället och vi ska klara upp fler brott. För att klara detta behöver vi växa med både fler poliser och specialister inom brottsbekämpning. Till detta kommer uppdraget med en betydligt mer omfattande beredskapsplanering, säger rikspolischef Petra Lundh.

Det brottsförebyggande arbetet ska också stärkas, liksom arbetet med bland annat brott mot särskilt utsatta brottsoffer och vardagsbrottsligheten som drabbar många människor.  

Tillväxt för ökad brottsbekämpning och lokal närvaro

Polisens fortsatta tillväxt fokuserar på att stärka kärnverksamheten. Detta för att uppnå förbättrade resultat och stärka den lokala polisnärvaron i hela landet. För att vässa brottsbekämpningen behövs även fler civila specialister till kärnverksamheten, såsom analytiker, forensiker och it-forensiker.

Digital brottsbekämpning kostnadskrävande

It är en motor i brottsbekämpningen som polisen investerar i. En växande del av uppdraget handlar om att stärka möjligheten att säkra digitala bevis – från arbetet på fältet till specialiserad it-forensik och insamling av stora datavolymer via kameror och hemliga tvångsmedel. Att anpassa infrastrukturen för att kunna hantera stora datamängder är en viktig investering.

Polismyndighetens budgetunderlag 2025–2027 (pdf, 555 kB)