Sök

Svensk polis ger stöd till Ukraina

Bild 1/2
Anders Karnevald vid polisens utlandssektion tas emot av Ukrainas biträdande rikspolischef.
Anders Karnevald vid polisens utlandssektion tas emot av Ukrainas biträdande rikspolischef.
Bild 1/2
Bilden visar på ett stort antal svarta väskor.
Delar av utrustningen som svensk polis levererade till Ukraina

Svensk polis har nyligen levererat fordon och utrustning till Ukrainas Polismyndighet, Natsionálʹna polítsiya Ukrayíny. Överlämningen mottogs av Ukrainas biträdande rikspolischef.

Polismyndigheten har donerat polisfordon, drönare samt tillbehör och programvaror för att kartlägga markförändringar i syfte att hitta massgravar. Även sjukvårdsutrustning, nödproviant samt tasskydd för polishundar ingick i leveransen. Polisens utlandssektion har varit på plats i Ukraina och levererat utrustningen.

Vi fick ett varmt mottagande av våra ukrainska kollegor och utrustningen överlämnades under ceremoniella former där biträdande rikspolischefen närvarade. Vi diskuterade även möjligheter till bilateralt stöd, polis till polis, för att tillgodose de behov som finns i form av utbildning och utrustning säger Anders Karnevald, gruppchef vid polisens utlandsstyrka.

Stöttat under längre period

Polismyndigheten har stöttat Ukraina under en längre period och även före Rysslands invasion av landet 2022. Personal arbetar i Ukraina genom insatser som bedrivs av EU och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Osse). Svensk polis ger även direkt stöd i form av försändelser av utrustning samt utbildningar. Exempelvis har hundförare utbildats och kurser i fältmässig akutsjukvård genomförts.

Det är slående hur ukrainare försöker leva sina liv så normalt som möjligt trots det pågående kriget. Fronten är tidvis långt bort men varje dag sker flyganfall över hela Ukraina. Polisarbetet är viktigt för att det civila samhället ska fortsätta att fungera, säger Anders Karnevald.

Svensk polis fortsätter att stödja ukrainsk polis genom att delta i internationella insatser, genomföra utbildningar och donera utrustning.

Swedish Police provide support to Ukraine (pdf, 108 kB)