Sök
Stäng Meny

Arbetsplatsinspektioner i Östersund

Gränspolisen genomförde under kvällen den 6:e december ett antal arbetsplatsinspektioner på restauranger i Östersunds kommun. Insatsen skedde i samverkan med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Östersunds kommun och Jämställdhetsmyndigheten.

Gränspolisen genomförde kontroller av arbetsgivarna för att se så att de inte har anställt utländska medborgare utan tillstånd att arbeta i Sverige. De andra myndigheterna genomförde kontroller utifrån sin egen lagstiftning bland annat av så kallade personalliggare.

– Att vi genomför kontroller i samverkan med andra myndigheter ger oss en extra styrka. Under den här insatsen kontrollerades ett antal utländska medarbetare på arbetsplatserna och vi kunde även arbeta brottsförebyggande och lämna ut information om lagstiftningen. Vi är nöjda med det och att inga personer som inte fick arbeta i landet anträffades vid just den här insatsen, säger polisinspektör Rickard Essen som ledde insatsen.

Insatsen var ett led i det gemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, ett arbete som pågår över hela Sverige och koordineras av de så kallade AKC:erna (Arbetslivskriminalitetscenter).

– Generellt sett kan man säga att en eller flera myndigheter oftast brukar komma tillbaka efter våra insatser med någon eller flera anmärkningar. Det kan leda till olika typer av sanktionsavgifter och förbud för företagen. Så även om polisen går ”tomt” så vinner alla på att fusk och överträdelser upptäcks och beivras, avslutar Rickard Essen.