Sök

”Utan samarbete klarar vi inte av uppdraget”

I Sundsvall ledde ett gediget polisarbete till fällande domar för 20 av 24 åtalade med kopplingar till gängkriminalitet. Veronica Andersson, chef för utredningssektionen i Västernorrland, menar att samarbete har varit nyckeln till framgång.

Under flera år hade ett antal kriminella aktörer försökt slå sig ner i Medelpad, främst i Sundsvallstrakten med målet att ta över den lokala narkotikamarknaden. Vad de inte visste, var att polisen hade koll på dessa individer och deras intentioner.

Allting eskalerar i december 2022 när tre män blir beskjutna i området Bosvedjan. Efter det sker en upptrappning och en hämndaktion planeras. En planering som poliserna då kunde följa i realtid.

– Vi låg rätt till med våra hemliga tvångsmedel och vi hinner mobilisera oss med alla nödvändiga funktioner, tack vare att vi har så bra koll på alla inblandade. Vi stod helt enkelt bra rustade för att omhänderta den här brottsligheten, berättar Veronica Andersson.

I januari 2023 görs tillslag mot ett 20-tal personer på flera olika adresser, vilket innebär en stor utredning där bland annat stora datamängder behöver hanteras. För lite drygt tre veckor sedan föll domarna där det längsta straffet blev 11 års fängelse för huvudmannen.

Lyckades tack vare samarbete

Utredningen innehöll många åtalade och stora mängder material, vilket innebar att den tog mycket resurser och tid i anspråk. Att den ändå lyckades tillskrivs ett väldigt gott samarbete.

– Detta fall är inte enbart en sektions förtjänst utan här har hela regionen bidragit tillsammans. Ett stort ärende kräver mycket resurser och det har frigjorts genom att andra kollegor har stöttat och prioriterat om, säger Veronica Andersson.

I den nationella särskilda händelsen Frigg är målet att förhindra och bekämpa det dödliga våldet kopplat till de kriminella nätverken. För att bättre klara av uppdraget jobbar man utifrån en gemensam lägesbild.

– Frigg har kommit in med nya lösningar och skapat kontaktvägar till hubbarna som inte fanns tidigare utan mycket byggde på personkännedom. Arbetssättet i Frigg bidrar mycket för att vi ska kunna få ihop en samlad lägesbild och gör att vi breddar kompetensen på fler personer istället för att lägga det på ett fåtal som har spetskompetens.

– Mycket av arbetet i Frigg förutsätter samarbete och samarbete är nödvändigt för att klara av uppdraget. Ett sådant arbetssätt för oss också närmare varandra i regionen, säger Veronica Andersson.

Kräver flexibilitet

För att Frigg ska lyckas menar Veronica Andersson att det viktigaste är att inte ge upp. Polisen behöver vara flexibla och snabba i sina omställningar för att hantera de kriminella nätverken.

– De kriminella struntar fullständigt i våra arbetstider eller regiongränser utan här behöver vi snabbt kunna ställa om, till exempel när vi ser ett inflöde av kriminella från ett ställe till ett annat. Vi kanske har en metod som fungerar och sen ändrar sig kontexten – då behöver vi förändra oss också. Det här är en ständig fråga som vi arbetar med, vi jobbar väldigt aktivt för att underminera och förhindra att de kriminella ska få fäste här, avslutar Veronica Andersson.

Så ska polisen bryta eskaleringen av det grova våldet

Mediafrågor

För mediafrågor, kontakta polisregion Nords presstjänst på telefonnummer 010-569 15 19.

Särskilda händelsen Frigg

Den nationella särskilda händelsen Frigg ska minska de kriminella nätverkens våldskapital och bryta eskaleringen av grovt våld. Polisen har utvecklat nya system, arbetssätt och metoder för att möta våldet.

För att knyta an till den nationella särskilda händelsen, har samtliga polisregioner upprättat regionala särskilda händelser med beredskap att vidta operativa åtgärder dygnet runt.