Sök

Risk för trafikpåverkan i Norrbotten

Under vecka 18 och 19 genomför Försvarsmakten Immediate Response 24, IR24. I samband med IR24 sker militära transporter längs vägarna vilket kommer att medföra stor påverkan på trafiken i delar av Norrbotten.

Några dagar under vecka 18 och 19 kommer ett flertal långa militärkolonner att färdas längs vägarna i Norrbotten. Kolonnerna är cirka en kilometer långa och ibland kör de långsammare än gällande hastighetsbegränsning. Det kommer medföra stor påverkan på framkomligheten i trafiken på flertalet vägar. Framför allt gäller det vägsträckningen Riksgränsen – Boden, samt Boden – Haparanda och Boden – Pello. Vi bedömer att påverkan inte blir lika stor på E 10 mellan kustområdet och Gällivare i båda riktningarna.

Vad behöver jag tänka på?

Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig. Om det är nödvändigt att köra om så se till att det sker på ett säkert sätt. När fordonen kör igenom samhällen/tätorter håller de ett kortare avstånd mellan sig och då är det inte tillåtet att köra om.

Om du bor eller reser genom områden där militära transporter sker bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar.

Följ Försvarsmaktens information om militärtransporterna. Aktuell trafikinformation hittar du via SR P4 Norrbotten och Trafikverkets webbplats. Om du befinner dig i samma område som militärtransporterna så kör försiktigt och välj alternativa vägar om det är möjligt.