Sök
Stäng Meny

Arbetsplatsinspektioner i Jämtland – Härjedalen

Den 22 februari genomfördes myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner på verksamheter i Bergs kommun.

Verksamheter inom restaurangbranschen samt turistnäring kontrollerades. Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Jämställdhetsmyndigheten och Kronofogden.

Resultatet av inspektionerna

Resultatet innefattar bland annat utfärdade förbud på grund av brister i arbetsmiljön, utmätning av egendom samt upprättad brottsanmälan om folkbokföringsbrott.

Från Polismyndighetens sida genomfördes arbetsplatsinspektionerna utan anmärkning men i anslutning till kontrollen uppkom misstanke om folkbokföringsbrott och en brottsanmälan upprättades.

Arbetsmiljöverket lade omedelbart förbud på en blandningsmaskin och krav ställdes även på säker hantering av kemikalier och av en skärmaskin, utrustning för att kunna ge första hjälpen samt släcka bränder och krav på att kunna säkerställa en bra ventilation. Dessutom kommer kontroll av arbetstider att genomföras på en arbetsplats.

Skatteverket genomförde kontroll och tillsyn av personalliggare och kassaregister.

Arbetsförmedlingen upptäckte misstänkta felaktigheter som kommer att utredas vidare.

Kronofogden genomförde en utmätningsförrättning i en bostad kopplad till en anställd i verksamheten. De kunde bland annat utmäta en klocka, en kamera och en stekhäll. Det totala värdet på de utmätta egendomarna uppskattas till cirka 12 000 kronor. Kronofogden planerar för närvarande att sälja egendomen på exekutiv auktion.

Kontaktpersoner för media gällande arbetsplatsinspektionerna

Polismyndigheten

Rickard Essen, telefonnummer 010-568 18 36.

Arbetsmiljöverket

Presstjänst, telefonnummer 010-730 91 55.

Skatteverket

Patrik Lundgren, telefonnummer 010-573 97 23.

Arbetsförmedlingen

Steven Cocco, telefonnummer 010-486 25 10.

Kronofogden

Andreas Köhler, telefonnummer 010-579 00 68.

Mer information

Det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, Arbetsmiljöverket

Hjälp polisen att upptäcka, förebygga eller utreda arbetslivskriminalitet

Del av ett regeringsuppdrag

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. De nio myndigheter som samverkar är:

  • Arbetsmiljöverket,
  • Polismyndigheten
  • Skatteverket
  • Ekobrottsmyndigheten
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Åklagarmyndigheten

Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet deltar i arbetet inför, under och efter kontrollerna utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning.