Sök

Trafikvecka: Yrkestrafiken i fokus

Polis som kontrollerar koppling mellan dragbil och släp

Bild: Polisen

Polisen lägger extra vikt på att kontrollera yrkestrafiken i hela landet mellan den 12 och 18 februari. Då genomförs en nationell trafikvecka i syfte att öka trafiksäkerheten.

– Polisen arbetar mot Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Vi kan alla bidra till detta mål när vi rör oss ute på vägarna genom att ta hänsyn till varandra, köra försiktigt och vara utvilad, säger Åsa Söderkvist, chef för lokalpolisområde Östersund.

Just yrkestrafiken har stor påverkan på trafiksäkerheten. Under veckan lägger därför polisen extra tid på att kontrollera fordons skick, att fordonen inte är överlastade samt att lasten säkras på rätt sätt.

– Vi kommer också att kontrollera kör- och vilotider. För allas säkerhet är det viktigt att säkerställa att det är utvilade förare bakom ratten, säger Åsa Söderkvist.

Vid kontrollerna ser polisen också över körkortsbehörigheter, nykterhet, hastighetsefterlevnad och olaga cabotage (inrikestransporter utförda av transportföretag stationerade i ett annat EU-land).

– Den här trafikveckan handlar främst om kontroller av yrkestrafiken, men det utesluter inte att vi även upptäcker annan brottslighet som till exempel efterlysta personer, vapen, ammunition eller narkotika samt naturligtvis andra trafikrelaterade företeelser, säger August Knutsson, chef för Lokalpolisområde Jämtland Härjedalen.

Start på sportlovsveckorna

Samtidigt som trafikveckan med fokus på yrkestrafik äger rum inleds också sportlovsveckorna, vilket innebär ökad trafik på vägarna. Förutom hastighet, är det flera andra faktorer som påverkar trafiksäkerheten under vintern.
– Det är halt på vägarna, snö och mörker leder till dålig sikt. Därför är det extra viktigt att anpassa hastigheten efter underlag och väderförhållanden, säger August Knutsson.