Sök

Överdoser bland ungdomar

Denna vecka har totalt fyra ungdomar under 15 år i Sundsvall förts till sjukhus efter misstänkta överdoser. Elektroniska cigaretter med okänt innehåll tros vara orsaken.

I nuläget ser det ut att handla om rökning med elektroniska cigaretter, så kallade vapes, med okänt innehåll. Dessa kommer skickas för analys. Det finns misstanke om att det kan handla om en viss typ av drog, men detta får analyserna visa.

Prata med dina barn

Polisen vill med anledning av detta vädja till ungdomar att vara oerhört försiktiga och inte ”testa” dessa vapes. Till föräldrar önskar vi att man har en dialog med sina barn för att upplysa dem om att det är förenat med stora risker att röka från vapes, då det inte alltid med säkerhet går att veta vad de innehåller.

Polisen samverkar med skola och sociala myndigheter efter de händelser som inträffat de senaste dagarna.


Henrik Blusi, kommunpolis, finns tillgänglig för eventuella frågor under onsdagen.