Sök

Polisen och Kiruna kommun har nått en samverkansöverenskommelse

Bild på Anders Larsson, lokalpolisområdeschef och Mats Taaveniku, kommunalråd.

Anders Larsson, lokalpolisområdeschef norra Lappland och Mats Taaveniku, kommunalråd. Bild: Kiruna kommun.

Polismyndigheten i norra Lappland och Kiruna kommun för ett tryggt Kiruna.

Det var under torsdagen den 13 juni 2024 som polismyndigheten i norra Lappland och Kiruna kommun undertecknade en samverkansöverenskommelse för att bidra till arbetet med en trygg och attraktiv kommun där människor vill bo och leva sina liv.

– Våra ungdomar är vår framtid, och vi ska göra allt för att hjälpa varenda en på rätt väg i livet, säger Kirunas kommunalråd Mats Taaveniku i samband med överenskommelsen. 

2024 - 2027

Samverkansavtalet upprättades i syfte att identifiera den lokala problembilden gällande kriminalitet och otrygghet och tillsammans vidta åtgärder för att nå målet, att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftena ska också öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt stärka förtroendet för polisen och andra myndigheter.

Överenskommelserna gäller 2024 - 2027.

Polisen och Kiruna kommuns medborgarlöfte