Sök

Ekonomisk brottslighet i Jämtland

Bild på rapportens framsida

Under ett antal intensiva dagar gicks cirka 6 000 ärenden i Jämtlands län igenom. Resultatet blev en rapport som belyser hur medborgarna under de fem senaste åren drabbats av olika former av bedrägerier.

Sten Sundin jobbar sedan någon månad tillbaka med kriminell ekonomi på halvtid och för att ha en bas att stå på för det arbetet har han tagit fram fakta om anmälda brott och brottsvinster.

– För att få en så bra träffsäkerhet som möjligt i det brottsförebyggande arbetet ville jag ha fakta om vilka som drabbats av bedrägerier, storleken på brottsvinsterna samt i vilken omfattning medborgarna avbrutit ett bedrägeriförsök, säger Sten Sundin.

Rapporten visar hur länets medborgare drabbats, och fortsätter drabbas, av en delvis eskalerande brottslighet. Det framgår också hur brottsligheten förändrats över tid och anpassas från bedragarnas sida till modus och tillvägagångssätt som ger framgång.

– Utan att ha kunnat jämföra med andra geografiska områden i landet upplevs det som att norrlandslänen har många målsägare, framför allt i de brott som företrädesvis drabbar våra äldre medborgare, exempelvis vishingärenden, säger Sten Sundin.

Sammanfattning Jämtlands län:

  • Brottsvinsterna har under åren 2021 – 2024 hittills uppgått till 110 miljoner kronor.
  • Under åren 2021 – 2024 har 3 000 medborgare utsattas för ett fullbordat bedrägeri.
  • Brottsoffren är 56 år och äldre i 5 brott av 10.
  • Andelen försöksbrott har ökat sedan 2022, från 34% till 39%, en andelsökning av försökbrotten på 15%. Prognosen för 2024 är att andelen försöksbrott ska uppgå till närmare 50%.
  • Annonsbedrägerier drabbar den yngre befolkning i större utsträckning, då drygt 6 av 10 är 46 år och yngre.
  • Fakturabedrägerierna fullbordas bara till 24% av anmälda brott.
  • Identitetsbedrägerierna har en tydlig nedåtgående trend.
  • Kortbedrägerierna ligger relativt konstant, med ca 20 brott per månad.
  • Vishingbedrägerierna drabbar nästan en medborgare per dag och hälften av brottsoffren är 65 år eller äldre.

Brottsförebyggande arbete

Det finns några tydliga ”nycklar” till att bedrägerierna ska minska. Där en del handlar om polisens, och andra brottsbekämpande myndigheters, förmåga att utreda och lagföra gärningspersoner som ligger bakom de ekonomiska brotten. För att nå så hög effekt som möjligt bör en misstänkt gärningsperson höras och lagföras i så nära tid som möjligt till brottets uppkomst.

– Många brott skulle kunna utredas genom snabbare lagföring”. En tidig påföljd på brottslig gärning kan i många fall förebygga återgång till brottslig verksamhet, menar Sten Sundin.

En annan del handlar om hur medborgarna blir mer skeptiska till att svara på okända telefonnummer, då skulle många potentiella bedrägerisituationer inte uppstå. Ytterligare en effektiv åtgärd är om människor inte betalar i förskott för en vara i en annons.

Efter genomgång av de anmälda brotten ser Sten en försiktig men glädjande trend, mängden försöksbedägerier ökar.

– Allt fler anmäler att man utsatts för försök till bedrägeri. Det är för tidigt att dra några stora slutsatser men det verkar som vårt idoga arbete med att informera medborgarna om bedragarnas metoder och hur man ska agera för att inte bli lurad har gett effekt, avslutar Sten Sundin.

Rapporten i helhet kan du ta del av här.

Ekonomisk brottslighet i Jämtland (pdf, 1 MB)