Sök

Hjälp oss kartlägga tryggheten i Dorotea kommunen

Vill du vara med och påverka vilka aktiviteter polisen och kommunen ska genomföra de kommande åren för att öka tryggheten och minska brottsligheten? Svara på enkäten och gör din röst hörd.

Fram till den 20 juni genomför Dorotea kommun en medborgarenkät som syftar till att komplettera övriga uppgifter som kommunen och polisen har tillgång till. Målet med enkäten är att få en tydligare bild över specifika problemområden som kan behöva prioriteras under de kommande två åren som medborgarlöftena ska gälla.

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Här kan du läsa mer och besvara enkäten!

Enkäten tar ungefär 10 minuter att genomföra. Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av uppdaterade medborgarlöften under första halvan av 2025.

Enkäten riktar sig till dig mellan 13-99 år och går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara.

Enkäten är tillgänglig att besvara fram till den 20 juni. Ta chansen att besvara enkäten och tipsa vänner och bekanta om att göra detsamma. 

Lokal Trygghetsenkät 2024