Sök

Dorotea – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetardialoger samt underlag från polisens och kommunens lägesbild.

Medborgarlöfte 2023–2024

  • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot tobak- och alkoholanvändning med fokus på ungdomar.
  • Kommunen och polisen ska stärka medborgarnas kunskap kring inbrott och bedrägerier.
  • Kommunen och polisen ska tillsammans verka för trafiksäker och hänsynsfull skoterkörning i Borgafjäll.
  • Kommunen och polisen ska verka för en trygg trafikmiljö i centrala Dorotea.
  • Polisen ska vara synlig och närvarande i byar genom trafikkontroller.