Sök

Kamerabevakning i Härnösand centrum

Härnösands centrum bevakas med hjälp av kameror. Kamerorna har installerats.

Beslutet har tagits av polisområde Västernorrland. I dagsläget är kamerabevakningen planerad att pågå året ut.

En del av det brottsförebyggande arbetet

Kamerabevakning är en del av lokalpolisområdets brottsförebyggande arbete. Kamerorna är placerade på strategiskt utvalda platser i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottsliga handlingar för att kunna underlätta utredning och lagföring.