Sök

När är en cykel faktiskt borttappad?

Alla upphittade cyklar är inte hittegods. Det lämnas ibland in cyklar till polisen som faktiskt inte är varken borttappade, kvarglömda eller har något värde.

Umeå är en riktig cykelstad. Det är bra, men det finns också baksidor. Varje år stjäls ett stort antal cyklar, samtidigt som många andra cyklar tappas bort av ägaren eller brukaren.

Till polisen i Umeå lämnas det varje år in ett mycket stort antal upphittade cyklar. Det är dock så att långt ifrån alla dessa cyklar faktiskt räknas som hittegods. Under 2023 skrevs drygt 400 cyklar in som hittegods.

Som hittegods räknas ett upphittat föremål som någon har tappat bort eller glömt kvar. Bortkastade eller övergivna föremål samt föremål utan värde är däremot inte hittegods och ska därför inte lämnas in till polisen.

Här är några exempel på vad som gäller för cyklar.

Cyklar som inte är hittegods – och som inte ska lämnas in till polisen

  • En cykel som står på en naturlig plats för cyklar, till exempel i ett cykelställ, antas som huvudregel inte vara kvarglömd om den inte har stått där under en längre
  • En låst cykel ska i första hand antas tillhöra någon. Det krävs särskilda omständigheter för att man ska kunna misstänka att den är övergiven, till exempel att cykeln stått orörd en längre tid eller att ingen ägare gett sig till känna trots upprepade uppmaningar.
  • En cykel i dåligt skick kan antas vara övergiven. Om den är i så dåligt skick att den saknar värde så är den inte ett hittegods, till exempel äldre rostig cykel som saknar ett hjul.
  • Cyklar i cykelförråd räknas inte som hittegods.

Cyklar som är hittegods – och som ska lämnas in till polisen

  • En cykel som står i ett cykelställ bör ha stått där under en längre tid för att kunna antas vara kvarglömd.
  • En cykel som står parkerad på en plats som inte är naturlig att parkera på, till exempel vid en dikeskant eller på ett grönområde, bör ha stått på samma ställe under en längre tid för att räknas som ett hittegods.

Om du hittar en cykel som är ett hittegods

  • Om du hittar en cykel som bedöms vara hittegods så ska den lämnas in till polisen. Enligt hittegodslagen ska den som hittar och tar hand om något utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. Du får alltså inte förvara godset hemma längre än vad som behövs för att du ska hinna lämna in det till polisen.
  • Om ägaren till godset är känd, får du istället kontakta ägaren om fyndet.

På sidan Förlust och hittegods kan du läsa mer om hur du gör när du hittat något som är borttappat.