Sök

Preventivt sök med narkotikahundar i fritidslokaler

Med syfte att förebygga förekomst och användning av narkotika på kommunala fritidsanläggningar där många barn och ungdomar vistas har fritidsförvaltningen tecknat en överenskommelse med polisen om hundsök.

– Det här är platser där många barn och unga befinner sig, det ska vara trygga miljöer för dem och för våra medarbetare. För oss är det inte bara viktigt att upptäcka eventuell narkotika utan vi vill också att den här överenskommelsen leder till ett förändrat beteende, vet man att polishund söker av platsen regelbundet minskar risken för att narkotika överhuvudtaget tas med in i lokalerna, säger Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Unga och tillförordnad verksamhetschef Bad, fritidsförvaltningen på Umeå kommun.

Fritidsförvaltningens verksamheter är drogfria, det innebär att alkohol, droger och tobak inte får förekomma i lokalerna. Överenskommelsen med polisen innebär att de genomför hundsök i brottsförebyggande syfte.

Även utbildningsförvaltningens grundskolor har sedan några år tillbaka en överenskommelse med polisen om hundsök efter skoltid i brottsförebyggande syfte. Det är en del av skolans hälsofrämjande arbete och förbud mot tobak, alkohol och andra droger under skoltid och i skolans lokaler.

– Det här görs i ett förebyggande syfte för att bidra till att skapa bra miljöer för våra barn och unga. Sedan tidigare genomför vi hundsök på skolor, nu tar vi nästa steg och samverkar för att även de lokaler som ungdomarna samlas i på fritiden ska vara drogfria, säger Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå.

Presskontakter

Åsa Säfsten Boman
verksamhetschef Fritid unga
tf verksamhetschef Fritid bad
Umeå kommun
090-16 33 55
070-279 56 43
asa.boman@umea.se

Michael Rystedt
Chef lokalpolisområde Umeå
010-568 22 53
michael.rystedt@polisen.se