Sök

Restauranger och salonger kontrollerades i Sundsvall

Den 28-29 februari genomfördes myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner på restauranger och skönhetssalonger i Sundsvall.

Vid inspektionerna kontrollerades sju restauranger och sex skönhetssalonger. Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Jämställdhetsmyndigheten.

Under insatsen genomförde polisen ett antal inre utlänningskontroller. Tre personer som saknade tillstånd att arbeta i Sverige anträffades och avseende dessa så har brottsanmälningar om brott mot utlänningslagen upprättats.

Arbetsmiljöverkets kontroll av arbetstider genererade att kontroll av arbetad tid utifrån arbetstidslagen kommer att ske på fyra restauranger som saknar kollektivavtal. På ytterligare en restaurang kommer kontroll av arbetstidens förläggning att ske. Kontroll av arbetad tid kommer även att ske på tre av skönhetssalongerna, som saknar kollektivavtal.

Var inte inregistrerade för arbetspasset

Arbetsmiljöverket lade också förbud på att använda maskiner på två av restaurangerna eftersom det saknades skydd på maskinerna. Dessutom ställdes krav på flera av restaurangerna kring första hjälpen-utrustning.

Skatteverket genomförde kontroller av personalliggare och tillsyn av kassaregister. Brister upptäcktes hos några av de besökta företagen och bestod i att personer inte var inregistrerade för arbetspasset och att kassaregister inte var anmälda till Skatteverket. När Skatteverket upptäcker brister så leder det till att kontrollavgifter påförs för de aktuella företagen.

Arbetsförmedlingen upptäckte misstänkta felaktigheter som kommer att utredas vidare.


En del av ett regeringsuppdrag

  • Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. De nio myndigheter som samverkar är Arbetsmiljöverket, Polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

  • Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet deltar i arbetet inför, under och efter kontrollerna utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning.

Myndighetsgemensamma arbetet mot Arbetslivskriminalitet finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Polisen arbete mot att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Kontaktperson för media gällande arbetsplatsinspektionerna:

Polismyndigheten: Stina Forslund, 010-5680299 (nås från vecka 11)

Arbetsmiljöverket: Gitte Larsson, 010-7309286

Skatteverket: Patrik Lundgren, 010-5739723

Arbetsförmedlingen: Steven Cocco, 010-4862510

Jämställdhetsmyndigheten: Jonna Ålander, 063-144552