Sök
Stäng Meny

Nytt samarbete ska bidra i trygghetsarbetet för Eskilstuna kommun

Från vänster Christoffer Bohman, trygghetsstrateg i Skandias stiftelse Idéer för livet, Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen i Eskilstuna kommun och Robert Åkerström, biträdande lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Från vänster: Christoffer Bohman, trygghetsstrateg i Skandias stiftelse Idéer för livet, Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen i Eskilstuna kommun och Robert Åkerström, biträdande lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Eskilstuna kommun, polisen och Skandias stiftelse Idéer för livet har träffats för att diskutera en viljeinriktning kring samarbete om fördjupade lägesbilder som rör trygghetsarbetet i kommunen – där den första delen tar sikte på barn och unga.

Kommunen och polisens gemensamma mål är ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna utan utsatta områden år 2030. Tidiga insatser är viktiga för att nå resultat i det långsiktiga trygghetsarbetet. Genom att samverka med skolorna och involvera elever i lägesbildsarbetet kan barn och unga få sina röster hörda.

Tanken är att arbetet blir en del av åtgärdspunkterna i den nya samverkansöverenskommelsen som Eskilstuna kommun och polisen nyligen skrivit under.

– Jag är väldigt glad att vi nu initierat dialogen med Idéer för livet och Christoffer Bohman, som också har god lokal kännedom om läget i Eskilstuna. Det här samarbetet kommer hjälpa oss att få förbättrad och fördjupad kunskap om trygghetsläget i kommunen, något som både krävs enligt den nya lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar och som dessutom ger oss fingervisningar om var vi behöver vässa vårt gemensamma arbete med polisen för att möta trender och riskfaktorer, säger Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen.

– Ett mycket positivt samarbete med Skandia växer fram tillsammans med polis och kommun inom ramen för samverkansöverenskommelsen med fokus på bl.a. förhindra nyrekrytering, ett betydande steg fram i arbetet. Christoffer har sedan innan kunskaper om problematiken i Eskilstuna och kommer med sina erfarenheter starkt bidra till arbetet att förstå bakomliggande faktorer och ur ett ungdomsperspektiv, säger Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna. 

– Eskilstuna kommun har en stark drivkraft i att verka för ett bättre och tryggare samhälle för alla boende i lokalsamhället. Det är en av anledningarna till att Idéer för livet valt staden som blir en av 10 uppstartsstäder för Idéer för livets trygghetsinsats. En insats där befintliga lägesbilder på området trygghet stärks med bland annat röster från unga själva och där stärkta samverkansstrukturer mellan kommun, polis, civilsamhälle är ett mål. Med en stark gemensam kraft och vilja att förändra kan vi göra skillnad på riktigt i Eskilstuna och där samarbetet kan mynna ut i arbetsmetoder som går att sprida till resten av Sverige, säger Christoffer Bohman, trygghetsstrateg i Skandias stiftelse Idéer för livet.