Sök
Stäng Meny

Unika "Svepet" i Skäggetorp blev lyckad insats

Under tisdagen 31 oktober genomförde Polisen en omfattande insats i Skäggetorp i Linköping. Syftet med insatsen var främst att förebygga grova brott, men även att främja trygghet i området genom att skapa en effektiv kommunikation med boende i området.

Operativ målbild

Insatsen har benämnts som ”Svepet” och är en modell som tidigare inte genomförts i Polisregion Öst. Strategin är hämtad från liknande polisiära insatser som gjorts i Södertäljes lokalpolisområde. Metoden är en i ledet kring arbetet som går ut på att förebygga sprängningar och skjutningar i landet.

Simon Falk Olander har varit operationsledare och har planerat samt samordnat insatsen. Han berättar att ett av de specifika målen under insatsen innefattade att lokalisera och beslagta framförallt sprängmedel och olagliga vapen i bland annat allmänna utrymmen såsom källarförråd och vindsutrymmen. Polisen har även varit på plats för att visa på stark närvaro i Skäggetorp, vilket är en stadsdel som tidigare har kunnat kopplas till grov kriminell aktivitet.

Bred polisresurs med blandad spetskompetens närvarade

Den stora resurs som var på plats bestod av runt 70 poliser. Flera olika typer av polisiära enheter med blandad spetskompetens deltog i insatsen. På så vis fick man god möjlighet att utveckla det rent operativa samarbetet, olika enheter emellan.

Inga vapen eller sprängmedel påträffades under tisdagens uppdrag, men insatsen har bland annat bidragit till ett flertal upprättade förundersökningar om narkotikabrott. Man har därmed kunnat utföra flertalet husrannsakningar i samband med det omfattande samverkansarbetet.

Samarbetet med medborgare – en vital del i det trygghetsskapande arbetet

En annan mycket viktig aspekt av insatsen var att försöka upprätta en effektiv dialog med dem medborgare och näringsidkare som finns i Skäggetorp – något man i samband med arbetet tagit tillvara på.

– Vi har haft mycket synlighet och pratat med medborgarna, säger Elin Samuelson, som var ledare för tisdagens insats, och fortsätter:

– Vi vill få fatt i dem som gör kriminella saker i Skäggetorp – och då behöver vi hjälp. Det får vi genom att medborgarna i området pratar med oss om vad de ser och upplever i sitt område.

Dialogen med medborgare i Skäggetorp är viktig för att främja effektiv informationsinhämtning, som i sin tur gynnar det polisiära arbetet i området. Insatsledaren uttrycker dagen efter ”Svepet” att insatsen varit lyckad:

– Vi känner att vi har lyckats med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i stort, säger Elin Samuelson.