Sök

Rätten slår fast: Avsikten var att döda de två poliserna

Bild från förundersökningen där fodral, svärd och kniv fotats efter att de tagits i beslag.

Det beslagtagna svärdet fotades i förundersökningen. Bild: Polisen

Den 35-åriga mannen försökte döda båda poliserna i Huskvarna i januari. Det slog Jönköpings tingsrätt fast när domen i det uppmärksammade målet kom under torsdagen. Mannen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Händelsen utspelade sig den 7 januari i år. Polisens regionledningscentral öst fick samtal om att en man i Österängen i Jönköping inte mådde bra, varpå polispatrull kallades till platsen för att kontrollera honom.

När poliserna kom dit hoppade mannen ut genom balkongen och började röra sig genom samhället. Med sig hade han ett dubbeleggat - och över 45 centimeter långt - svärd.

Polis till fots och i bil följde efter mannen, för att försöka få honom under kontroll. De har i förhör berättat att de hållt avstånd till honom och att de vid upprepade tillfällen bett honom lägga ner svärdet.

35-åringen lyssnade inte på polisernas uppmaningar och han reagerade inte heller när de vid flera tillfällen sprayade honom med pepparspray.

Konfrontation

Mannen fortsatte att gå till en skogsdunge där en större konfrontation skedde. Poliserna fortsatte även där att uppmana mannen att släppa svärdet, men han reagerade inte på detta.

Vid flera tillfällen gjorde han utfall, berättar poliserna i förhör. Vid ett av dessa utfall skadade han en av poliserna allvarligt med ett hugg som gick innanför skyddsvästen och träffade bland annat lungan. Medan kollegor tog hand om den skadade polisen fortsatte andra poliser att försöka få kontroll på mannen.

Även då gjorde han flera utfall med svärdet. I konfrontationen höggs en polis i skyddsvästen, samt fick skärskada i en hand. Polisen skadades inte allvarligt fysiskt, men tingsrätten gör gällande att det hade varit direkt livsfarligt även för denne om svärdet hade träffat utanför skyddsvästen.

Efter händelsen har den nu dömde mannen genomgått rättspsykiatrisk undersökning. Det har visat sig att han lidit av allvarlig psykisk störning både vid tiden för attacken och vid undersökningen efteråt. Mannen själv har i förhör och i rätten medgett vissa delar av händelseförloppet men har hela tiden menat att han inte huggit mot poliserna.

Han uppger också att han inte vet hur poliserna blivit skadade.

Dubbla dna-fynd

På svärdet har man funnit dna som bedöms komma från båda de skadade poliserna, varpå rätten menar att det är klarlagt att mannen huggit mot dem båda.

Den ena polisen fick som tidigare nämnt en mindre sårskada, medan den andre blev mycket allvarligt, och livshotande skadad.

Lokalpolisområdeschef Kristoffer Axell kommenterar domen:

- Jag har en tilltro till att vi har en fungerande och oberoende rättsprocess och jag konstaterar att domstolen gått på åklagarens linje. Den rättspsykiatriska undersökningen har visat att den tilltalade mannen led av en allvarlig psykisk störning och utifrån det så anser jag det vara en rimlig dom att överlämna mannen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, säger han och fortsätter:

- Vi har två poliser som är målsägande och de har varit utsatta för ett mycket allvarligt brott som kunde ha kostat dem livet, tingsrätten konstaterar också att den tilltalade mannen haft för avsikt att döda de båda poliserna, utifrån det perspektivet var det viktigt med en fällande dom där tingsrätten tydligt pekar på var ansvaret för handlingen ligger.

Det innebär domen

Den dömde mannen kommer att kvarstanna i häkte till dess att domen vinner laga kraft. Han döms också att betala skadestånd på flera hundra tusen kronor till de drabbade poliserna.

Det finns vissa tydliga skillnader mellan rättspsykiatrisk vård som påföljd och fängelsestraff. Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning innebär att 35-åringen har inte tidsbestämt straff. Det är vårdbehovet som avgör hur lång strafftiden blir. I detta fall har man också dömt mannen till så kallad särskild utskrivningsprövning, eftersom hans psykiska störning bedöms vara en risk för att han återfaller i brott om han försätts på fri fot. Domen går att överklaga fram till den 23 maj.

- Nu avvaktar vi för att se om domen bli överklagad till nästa instans och vi kommer att ha en dialog med våra poliser för att finnas med som stöd i den fortsatta processen, säger Kristoffer Axell.