Sök

129 fängelseår för upploppen i Östergötland

Ett omfattande utredningsarbete har bedrivits efter upploppen i Norrköping och Linköping 2022.

Ett omfattande utredningsarbete har bedrivits efter upploppen i Norrköping och Linköping 2022. Bild: Polisen

Hittills har 129 fängelseår för grovt blåljussabotage dömts ut fördelat på 60 personer efter upploppen i Linköping och Norrköping i april 2022.

Det har gått snart två år sedan upploppen bröt ut i Linköping och Norrköping. Sedan dess har utredningsgrupper i båda städerna arbetat tillsammans med åklagare för att utreda brotten och få misstänkta lagförda i domstol. De identifierade personerna som varit mest aktiva eller minst maskerade i upploppen samt de yngsta har prioriterats först.

60 personer har lagförts till dags datum fördelat på tolv åtal. Hittills har 129 fängelseår för grovt blåljussabotage dömts ut. Där ingår både tingsrättsdomar och hovrättsdomar. Flertalet personer under 15 år har också hanterats inom ramen för lagen om unga lagöverträdare (LUL 31). Detta genererar ingen lagföring men möjliggör för socialtjänsten att vidta åtgärder. Utöver detta har också 70 månaders ungdomsövervakning tillkommit.

– Det är en omfattande och fortgående utredning och vi räknar med att fortsätta under minst hela 2024. Vi har fler åtal framför oss och vi lär oss hela tiden och förfinar och effektiviserar vår utredningsmetod. Hittills har metoden varit väldigt framgångsrik när det gäller fällande domar, säger Emma Backlund, utredningsledare i Linköping.

Region Öst har utvecklat den taktiska förmågan

Norrköpingsgruppen har trots ett tufft 2023 med många andra grova brott som sprängdåd, mordförsök och mord lagfört 30 personer för upploppen hittills och räknar med ytterligare ett tiotal innan sommaren.

– Under hela utredningens gång har vi lärt oss något nytt. Den främsta framgångsfaktorn i utredningen har varit att många olika kompetenser arbetat tillsammans och gemensamt skapat en produkt till åklagaren, säger Jan Staaf, utredningsledare i Norrköping.

Samtidigt som utredningarna har drivits framåt och mängder av filmmaterial har granskats så har också mycket annat utvecklats i region Öst de senaste två åren.

– Vi har tagit lärdom av det som hände. Förutom den viktiga krishanteringen och arbetsmiljöfrågorna arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår förmåga att hantera liknande händelser. Vi har i dag bättre taktisk förmåga, mer avancerad kamerateknik, och vi har byggt på med mer utrustning och utbildning inom särskild polistaktik, säger Malena Grann, regionpolischef i polisregion Öst.

Media

Intervjuförfrågningar via media.ost@polisen.se