Sök
Stäng Meny

Regionpolischefen deltog på Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation Öst

Regionpolischef Malena Grann föreläser.

Malena Grann deltog på Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation. Bild: Niklas Brännström

I en tid när Sverige utmanas av grov kriminalitet, terrorhot och säkerhetshot från främmande makt behöver vi alla fundera på hur vi bidrar till ett robust samhälle. Regionpolischef Malena Grann mötte deltagarna på Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation.

Representanter med säkerhetsfrågor på sitt bord inom privat och offentlig sektor i region Öst samlades för att gemensamt diskutera aktuella säkerhetsutmaningar. Bland andra var Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens chefer i regionen där för att hålla föredrag.

 Jag ville ta tillfället i akt och prata gemensamma utmaningar där både privat och offentlig sektor tillsammans behöver göra vårt samhälle mindre sårbart. Det finns flera delar där näringslivet och polisen kan samverka nu när hela Sverige ser över sin förmåga att hantera inre och yttre hot, säger Malena Grann, regionpolischef i polisregion Öst.

Grov kriminalitet, kriminell ekonomi och cyberbrott

I sitt tal tryckte hon framförallt på tre ämnen där polisen och företagens intressen går ihop. Den grova kriminaliteten, kriminell ekonomi och cyberbrott.

 Ta bara cyberbrotten som företagarna märker av framförallt genom ransomware- och överbelastningsattacker. Det kan få stora konsekvenser för ett företag när de utsätts och brotten är svårutredda. Men om vi samverkar kan det ge en stor effekt, särskilt viktigt är att anmäla om man blir utsatt så att vi från polisen får kännedom och har möjlighet att hantera brottsligheten. Vi har bra kompetens inom komplexa cyberbrott och även om utförarna sitter utomlands kan vi genom vår internationella samverkan medverka till att de lagförs i annat land, säger Malena Grann.

Pratade om vikten av att anmäla

Just att anmäla när man utsätts för brott var en genomgående markering när Malena i flera av områdena var inne på att vi vet att problematiken finns men att vi inom vissa brottskategorier inte får in anmälningar.

 Det väcktes frågor runt vikten av att anmäla, vi hade en bra dialog om det och jag tror att förståelsen för varför det är så viktigt ökade. Men framförallt tar jag med mig en känsla över en samsyn kring att vi alla i samhället har en viktig roll när Sverige ställs inför utmaningar. Den här typen av samtal tror jag också bidrar till att vårt samhälle blir mer robust.