Sök
Stäng Meny

Smugglade narkotika i lönnfack – nu döms flera gärningsmän

En genomskinlig påse med grönt växtmaterial som är cannabis.

Beslag av cannabis. (Beslaget på bilden härrör inte från beslag som gjorts i det aktuella fallet.) Bild: Minna Ridderstolpe, kommunikationsavdelningen

Fyra män dömdes i Eskilstuna tingsrätt för grova brott efter att ha smugglat in narkotika till Sverige i specialmodifierade bilar. Aktionsgruppen i polisregion Öst utredde ärendet genom att analysera innehåll från kommunikationsverktyget SkyECC.

På onsdagen kom domen mot de fyra män som suttit häktade för flera grova brott kopplat till narkotikasmuggling. Gärningsmännen dömdes i Eskilstuna tingsrätt för grovt narkotikabrott, varav två av de åtalade dömdes även för grov narkotikasmuggling. I den ene mannens fall handlar det om synnerligen grov narkotikasmuggling, synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott. Domstolen har beslutat att de fyra männen, som alla är i 30- till 50-års åldern, döms från fängelse i fyra år till fängelse i åtta år och sex månader.

Modifierade bilar för narkotikatransport

Männen har enligt domen använt sig av personbilar med specialbyggda lönnutrymmen för att kunna frakta både narkotika och pengar från Nederländerna och Belgien in i Sverige. Med hjälp av detta tillvägagångssätt, samt genom krypterad kommunikation, har gruppen fraktat, levererat och sålt stora mängder narkotika i landet. Förutom cannabis och kokain, har stora mängder narkotikaklassade mediciner (benzodiazepiner) sålts vidare på orter som Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Säter.

Domstolen slår också fast att mannen som dömdes för penningtvättbrott transporterade 320 000 Euro och 1 767 000 kr (totalt motsvarande cirka 5,3 miljoner kronor) mellan Stockholm och Helsingborg någon gång mellan den 9 och 11 juni 2020. Brotten som männen dömdes för genomfördes mellan november/december 2019 och mars 2021.

Värdefull information från krypterad kommunikationstjänst

Det var i mars 2021 som europeisk polis lyckades knäcka den krypterade kommunikationstjänsten SkyECC, vilket gjorde det möjligt även för svensk polis att ta del av data från kommunikationstjänsten. Polisens underrättelseavdelning lyckades att identifiera och knyta personer till kontoidentiteter på SkyECC, och i de fall där uppgifter funnits i materialet som gjort att man kunde koppla samman en individ med ett konto så har detta överlämnats till en utredande enhet inom polisen i geografisk närhet, i detta fall aktionsgruppsverksamheten i polisregion Öst.

Gediget utredningsarbete från polisens aktionsgrupp

Polisens aktionsgrupp Öst har med sina erfarna utredare, analytiker och finansiella utredare arbetat vidare med den avkrypterade informationen från SkyECC. Det är i utredningen drygt 90 000 meddelanden som granskats där en större del var på annat europeiskt språk. Meddelandena avslöjar vad gärningsmännen har kommunicerat om, och hur man har planerat för och genomfört den brottsliga verksamhet som man nu har dömts för. Efter omfattande analyser av dessa tusentals meddelanden har man kunnat knyta samtliga gärningsmän till flera telefoner och alias som använts på SkyECC.

Ärendets internationella kopplingar har krävt samverkan med andra länders polis. Polisen har även samarbetat med samverkande myndigheter för att berika arbetet med förundersökningen.

–  En stor del av utredningsarbetet som har bedrivits har varit att koppla de dömda till respektive användarkonto på Sky ECC under den tid som den påstådda brottsligheten avser, men även vid specifika dagar för de narkotikarelaterade händelserna som åtalet avsett, berättar Patrik Sjögren, aktionsgrupp Öst. De åtalade har kopplats till respektive konto på SkyECC genom uppgivna personliga detaljer i meddelanden, geografisk platsdata, uppkopplingar mot telemaster, analys av flygpassagerartrafik, språkliga egenheter i meddelanden samt finansiell positioneringsdata. Detta gör att man med stor säkerhet kan fastställa att det är just de här individerna som har begått brotten.

– Jag är nöjd med domen, säger förundersökningsledare och åklagare Cecilia Tepper. Jag konstaterar att det är en välskriven dom och att tingsrätten har tagit till sig det komplexa materialet. Jag vill framhålla att det här åtalet bygger på det noggranna och omfattande arbete som aktionsgrupp Öst har gjort.