Sök
Stäng Meny

Årets Kvinnofridspris till BIN-sektionen i polisområde Stockholm syd

Sektionen får priset för sitt långsiktiga arbetet med att göra skillnad för dem som utsätts eller utsatts för brott i nära relation.

Varje år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för att belöna särskilt goda insatser i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

För fem år sedan började polisområde Stockholm Syd att satsa på ärenden inom kategorin brott i nära relation. Personalstyrkan har fördubblats och det märks bland annat genom att det nu finns grupper i varje lokalpolisområde i södra Stockholm för att kunna jobba lokalt med både interna och externa samverkansparter, som exempelvis socialtjänsten. Arbetssättet har skapat bättre förutsättningar för att jobba med brottsförebyggande åtgärder och att agera tidigare där brott begås.

Brott i nära relation (BIN)-sektionen erbjuder även så kallade riskreducerande samtal till personer med hög risk att återfalla i brott i nära relationer.

Bred samverkan

– De personer som utsätts för brott i nära relation, vilka framför allt är kvinnor och barn, har rätt till samhällets snabba stöd och insatser. För att göra skillnad och agera snabbt behöver flera aktörer arbeta tillsammans. Arbetet som genomförs av brott i nära relationer-sektionen i polisområde Stockholm syd är ett bra exempel på det. Vi behöver mer av den här breda samverkan, att koppla ihop samhällets olika delar, för att gemensamt göra skillnad, säger Anna Kinberg Batra, ordförande för Operation Kvinnofrid och landshövding i Stockholms län.

”Göra skillnad på riktigt”

Michael Johansson är sektionschef vid BIN-sektionen i polisområde Stockholm syd. Under fredagen tog han och medarbetare från BIN-sektionen emot Kvinnofridspriset på Operation Kvinnofrids årliga konferens, i år med temat rättssäkerhet och kvalitet i brottsutredningar.

– Vi är väldigt glada och tacksamma över att vårt arbete uppmärksammas, inte minst för alla kvinnor där ute som levt eller lever i relationer där de utsätts för våld och som de har svårt att ta sig ur. Vi har bestämt oss för att på riktigt göra skillnad för våra särskilt utsatta brottsoffer och nu har vi fått mycket bättre förutsättningar att göra det

Motiveringen i sin helhet till vinsten av Kvinnofridspriset 2023:

"BIN-sektionen i polisområde syd har arbetat långsiktigt med att på riktigt kunna göra skillnad för alla som utsatts för brott i en nära relation. Det är en välfungerande verksamhet, vilket märks både internt och av externa samverkansparter. Sektionen har både förbättrat den interna samverkan med lokalpolisområdena och utvecklat god samverkan även med externa aktörer, vilket är en nyckel för ett arbete med den utsatta i fokus. Vi vill med detta pris uppmärksamma en engagerad samverkan."

Operation Kvinnofrid och Kvinnofridspriset

Operation Kvinnofrid är en samverkan av myndigheter i Stockholms län för att tillsammans utveckla arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Samverkande aktörer är: Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Polismyndigheten, Storsthlm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Stockholms stad. I år delar Operation Kvinnofrid ut Kvinnofridspriset för åttonde gången. Myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset.