Sök

Center mot arbetslivskriminalitet startar i polisregion Stockholm

Imorgon, tisdag 14 november, invigs ytterligare ett center mot arbetslivskriminalitet, i Stockholm, på polishuset i Stockholm. Deltar gör bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Nio myndigheter samverkar i kampen mot regelöverträdelser, brottslighet och fusk i arbetslivet. I Arbetslivskriminalitetscentret (AKC) jobbar de tillsammans för att upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft som utsatts för människohandel eller människoexploatering.

 – När vi sitter i samma lokaler ökar vår möjlighet till samarbete. Det blir även lättare att utbyta information utifrån gällande sekretessregler. Då kan vi också i högre utsträckning rikta in oss på de arbetsplatser där vi verkligen behöver vara. Genom den här konstruktionen får vi en samlad kunskap och ännu mer spets i vårt urval, för vi hittar brister på i stort sett varje arbetsställe vi kontrollerar, säger Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör, Arbetsmiljöverket.

 "Går på pengarna"

Kriminell ekonomi handlar om allt ifrån bedrägerier till brott mot välfärden - brott som slår hårt mot både enskilda personer, näringslivet och samhället i stort. AKC kommer rikta stort fokus på ”gå på pengarna”. Det vill säga att söka upp verksamheter där pengarna finns – brottsvinster som bygger på ett samspel mellan legala och illegala verksamheter och som bidrar till ökat handlingsutrymme för organiserad brottslighet.

 – Uppdraget att bekämpa arbetslivskriminalitet är en del av den kriminella ekonomin vilket är ett av polisens fokusområden. Organiserad brottslighet får brottsvinster från bedrägerier och välfärdsbrottslighet, samt från arbetslivskriminalitet. Vi behöver därför arbeta tillsammans med andra myndigheter för att bekämpa arbetslivskriminalitet, vilket är det som vi kommer att göra i AKC, säger Mattias Andersson, tillförordnad chef för polisregion Stockholm.

Organiserad brottslighet prioriteras

AKC ska fungera som regionala nav där de befintliga regionala underrättelsecentren som redan arbetar mot organiserad brottslighet, ska dela kontor med personal från olika myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Typiska uppgifter blir att planera, genomföra kontroller och följa upp gemensamma aktiviteter. Tillsyn behöver bedrivas där riskerna är störst och ger mest effekt och AKC kommer att prioritera organiserad, systematisk och samhällshotande brottslighet.

Centren kommer ge oss bättre förutsättningar för en effektivare samverkan och den regionala närvaron ger oss möjligheter att fånga upp kunskap och behov kopplat till en specifik region. Samtidigt väntar vi fortfarande på sekretesslättnader. Det är dags att vi myndigheter får rätt förutsättningar för att kunna bidra fullt ut i vårt arbete mot arbetslivskriminalitet, säger av Nina Blomkvist, nationella samordnare mot arbetslivskriminalitet på Skatteverket.

Regeringsuppdrag

Bakom satsningen ligger ett regeringsuppdrag från 2022, då ett antal myndigheter fick uppdraget att särskilt bekämpa arbetslivskriminalitet. Tillsammans ska myndigheterna utföra kontroller och utveckla arbetssätt som motverkar den här typen av kriminalitet. Arbetslivskriminalitet anses särskilt komplex och systematisk och kräver samordning. Ett led i arbetet är etableringen av center för arbetslivskriminalitet, AKC.

Tillgängliga för journalister

Den 14 november klockan 10.00 invigs AKC i region Stockholm och vid utgången av 2023 kommer varje polisregion att ha ett eget AKC.

Klockan 10.30 kommer jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg samt Arbetsmiljöverkets vikarierande generaldirektör Håkan Olsson, tillförordnade regionpolischefen Mattias Andersson och Skatteverkets nationella samordnare Nina Blomkvist finnas tillgängliga för att svara på frågor från journalister i Polismyndighetens pressrum, Norra Agnegatan 31-33.

Journalister ombeds anmäla sitt deltagande före klockan 10.00 den 14 november, genom att skicka e-post till media.stockholm@polisen.se