Sök
Stäng Meny

Rekordmånga beslag av illegala vapen

De senaste tio åren har det aldrig beslagtagits fler illegala vapen än vad som gjorts i år. En rapport från polisregion Stockholm visar att halvautomatiska pistoler som gömts på allmänna ytor fortfarande är det vanligaste beslaget.

Totalt har antalet vapenbeslag ökat i regionen de senaste åren, inte minst år 2023 då det till och med oktober beslagtagits 340 skarpa illegala vapen jämfört med i genomsnitt 280 åren 2017–2019 och 300 åren 2020–2022. Ökningen kan tolkas både som ett intensifierat polisiärt arbete mot de illegala vapnen och mot skjutningarna, men också en ökad beväpning i de kriminella miljöerna. Det är mycket svårt att uppskatta det totala antalet illegala vapen som faktiskt finns i regionen, men beräkningar tyder på mellan 2000–6000 olika vapen sammantaget.

– Analyser i rapporten visar också tydligt att det är av stor vikt att göra många beslag av de illegala vapnen för att minska antalet skjutningar, inte minst på lokal nivå och på kortare sikt. Många vapen återanvänds annars vid flera skjutningar och av olika personer, därför är även enskilda beslag mycket viktiga, säger kriminologen Sven Granath vid polisen i region Stockholm.

En genomgång och analys av vapenbeslagen 2020-2021 visar att semiautomatiska, fabriksbyggda skarpa pistoler fortfarande är de vanligaste illegala vapen som tas i beslag och också de vanligaste vapnen vid skjutningar. Andelen ombyggda start- och gaspistoler, pistoler för lös ammunition som konverterats till att kunna skjuta skarp ammunition, har dock ökat de senaste åren och utgör i dag en relativt stor del, minst 20 procent, av de illegala vapen som finns i de kriminella miljöerna.

Vidare så visar rapporten att de illegala vapnen och särskilt då de vapen som använts vid skjutningar ofta göms och förvaras relativt lättåtkomligt på offentliga platser utomhus som grönområden och parkeringsplatser eller i utrymmen såsom trapphus och källargångar i flerfamiljshus. Ofta tycks det vara yngre personer i de kriminella nätverken som får transportera och gömma vapnen.