Sök

Gemensamt krafttag mot sexköp i Stockholms län

Ungefär var tionde svensk man har någon gång i livet köpt sex. Nu startar Operation Kvinnofrid, där bland andra polisen i region Stockholm är en part, en kampanj mot brottsligheten.

Den som köper sex begår ett brott och riskerar fängelsestraff. Sexköpslagen skärptes 2022 genom att böter togs bort från straffskalan. Brottsligheten drabbar främst kvinnor, men också män och icke-binära.

Kampanjens huvudbudskap är att alla människor kan vara med och agera mot sexköp. Att prata om sexköp och dess konsekvenser kan kännas jobbigt, men att agera är att visa att man bryr sig. Att säga ifrån och våga ta avstånd gör det lättare för andra att haka på – det kan skapa förändrade attityder och beteenden.

– Personer som säljer sex befinner sig i en särskild utsatthet då de ofta saknar socialt skyddsnät. Alla kan bidra till att minska denna brottslighet genom att prata med personer man misstänker köper sex eller genom att tydligt ta avstånd från sexköp i alla sammanhang, säger Erik Widstrand, tillförordnad regionpolischef i region Stockholm.

Kampanj – för att bygga en motkraft

Den 15 april går Operation Kvinnofrid ut med kampanjen ”Sluta köpa sex”. Syftet med kampanjen är att lyfta problemet och skapa en motkraft mot sexköp hos allmänheten.

Kampanjen vill även uppmana sexköpare att sluta köpa sex genom att hänvisa dem till KAST (köpare av sexuella tjänster), en mottagning som erbjuder stöd och hjälp för att sluta köpa sex.

Genom att vända sig till sexköparna och motivera dem att sluta köpa sex kan situationen förändras för människor som lever i prostitution.

Kampanjen kommer att synas i olika medier samt på digitala skärmar utomhus runt om i länet under fem veckor. Den återkommer dessutom under fem veckor i höst, med start i mitten av september.

Om kampanjen

Enligt en enkätstudie som Folkhälsomyndigheten gjorde 2017 hade var tionde svensk man i åldern 16 till 84 år någon gång köpt sex. På kampanjsidan slutakopasex.se finns tips till allmänheten på hur man kan vara en motkraft till sexköp. Där finns också information till sexköpare om var det finns stöd för att sluta köpa sex samt information till personer i prostitution om vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp i situationen de befinner sig i.

Kampanjsidan slutakopasex.se