Sök

Krogmiljön en stor arena för narkotikaförsäljning

Narkotikaförsäljning är utbredd i Stockholms krogmiljö. En studie som STAD genomfört visar att narkotikapåverkade personer ofta blir insläppta på krogar. En satsning på utbildning av krogpersonal ska göra det svårare att knarka på krogen.

Observatörer i en studie genomförd av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) iakttog i flera fall mycket påträngande narkotikaförsäljning i krogmiljö. Att erbjudande om att köpa narkotika sker så öppet i krogmiljön – och att gäster erbjuds köpa narkotika – har inte iakttagits vid de studier som STAD tidigare har genomfört.

– Det finns en stark koppling mellan handeln med och användningen av narkotika och de sprängningar och skjutningar som genomförs av kriminella nätverk. En hög efterfrågan på narkotika ger en marknad och därmed bränsle till gängvåldet, säger Erik Widstrand, tillförordnad biträdande regionpolischef i Stockholm.

STAD har genomfört studien med hjälp av skådespelare som har agerat kraftigt narkotikapåverkade. Skådespelarna gjorde 137 försök att komma in på olika krogar i Stockholm. I 43 procent av fallen släpptes de in trots tydliga tecken på narkotikapåverkan. Enligt alkohollagen får narkotikapåverkade gäster inte vistas på krogar.

– Studien bekräftar bilden av att det finns ett behov av att fortsätta utbilda krogpersonal om tecken på narkotikapåverkan. Vilket är en stor del i arbetsmetoden Krogar mot Knark, säger Johanna Gripenberg, chef och forskare vid STAD.

Kraftig berusning har en stark koppling till våldsbrott och annan kriminalitet, och narkotikapåverkade gäster skapar en otrygg miljö för både krogpersonal och andra gäster.  

– Det är glädjande att vi är över 100 barer, nattklubbar, hotell med flera som är medlemmar i arbetsmetoden Krogar mot knark för att tillsammans stoppa knarket i krogmiljön, säger Jennica Jonsson, ordförande för Visita Stockholm och Gotland.

Krogmiljön ska inte vara en handelsplats för narkotika. Det är ett sammanhang där det finns många unga människor, som riskerar att komma i kontakt med narkotika.

– Studien bekräftar att vi behöver göra mer, för att minska förekomsten av narkotika i krogmiljön. Ingen kan göra det här själv, vi måste med gemensamma krafter agera mot knarket. Krogbranschens engagemang är avgörande för att lyckas, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Film och faktablad

Beslutet är ditt
Narkotikaförsäljning är tillsammans med bedrägerier den överlägset största inkomstkällan för gängen. De som använder droger möjliggör således gängens överlevnad.
FILM: Beslutet är ditt

Skådespelarstudien
Under våren 2023 genomförde STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) en studie där skådespelare agerar kraftigt narkotikapåverkade i krogmiljön för att se hur personalen vid krogarna agerade. 
Om skådespelarstudien

Fakta om om Krogar mot Knark

Metoden ”Krogar mot Knark” är en narkotikaförebyggande och beprövad metod. Den togs fram 2001 efter påtryckningar av krogbranschen och Polisen som såg det alltmer växande narkotikaproblemet i krogbranschen. Syftet med metoden är att minska förekomsten och användning av narkotika i krogmiljön. Krogar mot Knark består av flera komponenter; samverkan, utbildning av krogpersonal, effektiv tillsyn och media/kommunikation. Metoden har visat goda resultat och har implementerats i många kommuner runtom i landet.