Sök

Vistelseförbud ska skapa trygghet – nu används den nya lagen i Stockholm

Vistelseförbudet som ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet används nu i flera lokalpolisområden i region Stockholm. – Det är ett verktyg som vi har fått och som vi ska använda, säger Aleksandar Jeremic, områdespolis i Botkyrka.

Den nya lagen som trädde i kraft 1 februari 2024 innebär att personer förbjuds att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser och förhindra brottslig verksamhet. Det är ett led mot att förhindra de kriminella nätverkens verksamhet och att förhindra nyrekrytering av barn och unga till kriminella nätverk. Än så länge har sex personer i region Stockholm belagts med vistelseförbud i områden i Botkyrka och Farsta.

– Det är ett verktyg som vi har fått och som vi ska använda. I Botkyrka har vi identifierat två personer som begår brott, skapar otrygghet och är tongivande inom kriminella nätverk, säger Aleksandar Jeremic, områdespolis i lokalpolisområde Botkyrka.

Utifrån bland annat personkännedom, underrättelser och information från brottsregister har anmälningar gällande vistelseförbud skickats till åklagare, tillsammans med kartor över de aktuella områdena. Åklagaren har sedan tagit beslut om vistelseförbud och polisen har sedan delgivit personerna.

– Genom att använda den nya lagen så begränsar vi de kriminellas rörelseförmåga och skapar ett tryggare område, säger Andreas Lindberg, operativ koordinator i lokalpolisområde Farsta.

Informationen är kommunicerad till yttre personal som har god kännedom om vilka som vistas i området.

Rättelse den 6 mars 2024
I en tidigare publicerad version uppgavs att sju personer belagts med vistelseförbud och att en av dessa var i lokalpolisområde Norrmalm. Det var felaktigt. 

Fakta vistelseförbud

  • Lagen innebär att en person kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område om denne medvetet främjar brottslighet som allvarligt kan skada tryggheten eller där det finns risk för användning av skjutvapen eller sprängämnen.
  • Åtgärden kan beslutas utan att personen har dömts för brott.
  • Efter anmälan från polisen fattar åklagare beslut om förbudet. 
  • Även barn över 15 år ska kunna beläggas med vistelseförbud.
  • Området kan vara exempelvis allmän plats, skolgårdar och i fordon på allmän plats. Ett vistelseförbud får inte avse ett större område än vad som är nödvändigt.
  • Förbudet ska gälla i högst sex månader i taget och gälla ett geografiskt avgränsat område.
  • Den som bryter mot ett vistelseförbud ska bestraffas med fängelse i upp till ett år. Om brottet är ringa, ska personerna dömas till böter.