Sök

Fällande dom i barnäktenskapsärende – första i Stockholms län

Den 12 januari 2024 föll den första domen i Stockholms län gällande barnäktenskapsbrott. Det är den fjärde domen i Sverige – och den första där Tingsrätten anser det bevisat att föräldrarna har utnyttjat målsägandes utsatthet.

Den 16-åriga flickan fördes ut ur Sverige för att giftas bort. Tingsrätten slår fast att omständigheterna starkt talar för att äktenskapet var planerat av hennes släktingar. Tidigt fråntogs hon telefon, pass och resedokument men efter ett år utomlands lyckades hon få kontakt med en tjänsteperson i Sverige som larmade socialtjänsten och polisen. Hon var angelägen om att få hjälp att återvända till Sverige.

Förstärkningsteam Heder kopplades in tidigt

Ärendet rubricerades tidigt som barnäktenskapsbrott, därmed fick utredningen stöd av polisregion Stockholms förstärkningsteam heder.

De misstänkta erkände tidigt brottet – och där hade åklagaren kunnat stanna. Men med utredarnas expertis inom hedersrelaterat våld och förtryck kunde de bevisa att målsägande befunnit sig i en särskild utsatt situation vid giftermålet. Det blir därmed den första domen i Sverige där Tingsrätten kunnat styrka att föräldrarna inte endast tillåtit att deras barn gifter sig, utan även att flickan varit särskilt utsatt vid giftermålet. Det påverkade straffvärdet.

Flera aktörer hjälpte flickan till Sverige

– Vi lyckades med gemensamma krafter hjälpa flickan att återvända till Sverige, mycket tack vare hennes otroliga mod, säger Hilda Lundgren Ramsten, regional samordnare för hedersrelaterad brottslighet i polisregion Stockholm.

– Ärendet har bestått av mycket planering och väntan där mycket kunde ha gått fel. När vi fick bekräftat att flickans plan hade lyft agerade vi snabbt – vi grep föräldrarna och genomförde en husrannsakan för att säkra bevis.

Flickans föräldrar döms barnäktenskapsbrott till ett års fängelse vardera.

En av framgångsfaktorerna i ärendet har varit den täta kontakten med Utrikesdepartementet, socialtjänsten och Stockholms läns lansting.

Förstärkningsteam heder – polisregion Stockholm

Sedan maj 2022 har polisregion Stockholm ett förstärkningsteam som stöttar vid brottsutredningar med hederskontext.

Teamets uppdrag är att ge stöd i alla länets ärenden som rör hedersrelaterad brottslighet, barnäktenskap, äktenskapstvång och brott mot lagen om könsstympning av kvinnor. Syftet är att stötta polisregionens utredningsenheter och kvalitetssäkra ärenden som rör hedersrelaterad brottslighet. Ett annat syfte är att skapa en överblick över hur brottsligheten ser ut och vilka hinder som finns i polisens handläggning av hedersrelaterade ärenden.