Sök

Man dömd till rättspsykiatrisk vård för mord i Upplands Bro

Den 20 januari 2023 fick 112 ett samtal om en döende person i en bostad. I bostaden påträffade polisen en avliden man som hade blivit utsatt för grovt och tortyrliknande våld.

– Händelseförloppet i gärningsmannens lägenhet har varit svårutrett och krävt spetskompetenser. Grova brott i Stockholm nord tillsatte en stor utredningsresurs med olika specialistfunktioner då utredningen varit oerhört komplex. Vår avsatta resurs i kombination med en driven och engagerad åklagare har resulterat i en robust utredning som höll fram till domen i tingsrätten, säger Carolin Forssell, utredningsledare i ärendet, Grova brott i Stockholm Nord.

Gärningsmannen bjöd hem brottsoffret till sin bostad i Upplands Bro den 18 januari 2023. Efter midnatt fick den lugna kvällen en annan vändning och i gärningsmannens mobiltelefon kunde polisen hitta flera bilder som visar att målsägande blivit utsatts för grovt våld under en väldigt lång tid. 

Gärningsmannen ringde 112 och önskar ambulanshelikopter

Efter midnatt den 20 januari ringde gärningsmannen till 112 och berättade att en person var döende i hans bostad och att det behövdes en ambulanshelikopter. Brottsoffret hade omfattande skador och konstaterades avliden på plats. Gärningsmannen greps i samband med insatsen.

Kriminalteknisk brottsplatsundersökning och vittnesförhör gjordes i ett tidigt skede och resulterade i ett stort antal beslag. En stor del av utredningen har bestått i att utröna händelseförloppet och Nationellt forensiskt centrum (NFC) har gjort flera analyser. I förundersökningen kunde det konstateras att misshandeln varit utdragen och inneburit stort lidande för brottsoffret.

Gärningsmannen dömdes den 26 januari i år i Attunda tingsrätt till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för bland annat mord och kränkande fotografering. Enligt tingsrätten var omständigheterna i målet så pass försvårande att straffvärdet för brottsligheten om fängelse hade utdömts motsvarat livstids fängelse.