Sök

Uppklaring för majoriteten av de prioriterade grova våldsbrotten i Stockholm

Drygt 70 procent av de grova våldsbrott som haft mest påverkan på region Stockholm det senaste året har gått eller väntas gå till åtal. Ärendena har en tydlig koppling till den särskilda konflikt som det senaste året resulterat i dödligt våld i regionen.

Totalt ingår 164 ärenden i de största ärendeklustren. Det handlar bland annat om mord, mordförsök, sprängningar, förberedelse till sprängningar, grova vapenbrott, mordbränder samt narkotikabrott. Ärendena ingår i en tydlig kontext och kan kopplas till en särskild konflikt som det senaste året inneburit en våg av grova våldsbrott.

För att kunna angripa det döda våldet har det varit en förutsättning att utreda dessa ärendena klustervis. De aktuella ärendena är endast en del av den totala ärendemängden, men de har en extremt stor påverkan på regionen.

– Tack vare offensivt arbete, kraftfulla förstahandsåtgärder, fördjupat utredningsarbete och ett nära samarbete med övriga polisregioner har vi ett stort antal ärenden som har eller ska gå till åtal. I flera fall har fällande domar redan meddelats. Det ligger hårt arbete bakom siffrorna och det har varit en stor ansträngning som krävt mycket av alla polisanställda, både i och utanför region Stockholm, säger Mattias Andersson, regionpolischef i Stockholm. 

Rekordmånga häktade i regionen

Den senaste tidens färre skjutningar och sprängningar i regionen kan bland annat förklaras genom att polisen har frihetsberövat flertalet gärningspersoner samt tagit stora mängder vapen och sprängmedel i beslag. I nuläget är 466 personer häktade i regionen.  

Polisen i region Stockholm har även förhindrat flera grova våldsbrott i närtid. Andelen förberedelse till sprängningar har ökat markant i regionen under det senaste året (54 stycken, jämfört med 8 stycken 2022), vilket innebär att en stor mängd grova brott har förhindrats.

Polisen har gripit beväpnade barn som har avvikit från placeringar på SIS- och HVB-hem med långtgående planer att utföra brott.
Den senaste månaden har polisen i region Stockholm omhändertagit cirka 25 ungdomar som varit efterlysta/ avvikna från placeringar. Vid ungefär var fjärde skjutning där någon dödats eller skadats finns misstänkta under 18 år.

– För att möta problembilden med allt yngre gärningspersoner och brottsoffer har polisen i region Stockholm intensifierat samverkan med andra aktörer i samhället, bland annat Socialtjänsten. Genom Regionalt operativt center (ROC) ska samverkan kring unga som riskerar att hamna i organiserad brottslighet förbättras. Polisen i region Stockholm har också, tillsammans med SIS och SKR, arbetat fram en snabbare larmkedja för att hantera när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar, säger Mattias Andersson.

Totalt har antalet avhoppare tredubblats på tre år i Stockholm, till dagens cirka 300 personer. Trenden är att allt fler överlag vill hoppa av, även nationellt. Dessutom är det är allt fler dömda gängmedlemmar på landets anstalter som vill hoppa av och lämna kriminaliteten.

Beslag region Stockholm

Sedan 25/12 2022: (uppdaterat 22/1):

Pistol/ revolver: 276
Automatkarbin/k-pist: 65
Sprängkapslar: 88
Handgranater: 18
Rörbomb: 2
Dynamit: ca 358 kg
Övrigt (3D-printat etc): 75