Sök

Arbetsplatsinspektioner gav resultat: Bilar för två miljoner i beslag

När lokalpolisområdet Haninge/Nynäshamn ledde en myndighetsgemensam kontroll mot arbetslivskriminalitet hittade de misstänkta stulna utländska bilar, miljöfarligt avfall och en bilverkstad registrerat som café.

– Syftet med arbetsplatsinspektioner är att komma åt den kriminella ekonomin och svarta pengar. Vi vill åt arbetsgivare som inte följer de regler som finns och hotar den svenska modellen med osund konkurrens, men även hitta personer som inte har rätt att vistas inom landet, säger Johan Löfling, polisinsatschef för insatsen. 

Anonymt tips resulterade i att bilar för närmare två miljoner togs i beslag

Under två dagar genomförde lokalpolisområdet en särskild insats riktat mot arbetsplatser. Förberedelserna skedde genom att samla ihop olika tips och samla ihop information om olika företag, huvudmän och adresser.

Ett anonymt tips som inkommit till polisen rörde en firma som hade flera utländska dyra bilar på tomten.

– Vi började med att titta närmare på arbetsplatsen. Där hittade vi tre arbetare från ett utomeuropeiskt land, ingen av dem hade rätt att vistas i landet och därmed inte något gällande arbetstillstånd. Då blir arbetsgivaren misstänkt för brott mot utlänningslagen, säger Johan Löfling.

När polispersonalen började undersöka bilarna tog de kontakt med fordonsspecialister och finansiella utredare för att få vägledning i ärendet.

– Genom en träffrapport från ett annat EU-land kunde vi få information att en bil var leasad. Men betalningen från leasingen hade slutat komma in och bilen skulle anmälas stulen vilken dag som helst. Det var den sista byggstenen som gjorde att vi tog beslutet att ta bilarna i beslag, säger Johan Löfling.

En person greps på arbetsplatsen misstänkt för grovt häleri och grovt penningtvättbrott.

Ett företag registrerat som caféverksamhet bedrev bilverkstad

En arbetsplatsinspektion genomfördes på ett företag som är registrerat som caféverksamhet. Vid kontroll visade det sig att de uppgifterna inte stämde. Bakom den falska fasaden bedrevs det en smutsig bilverkstad. På arbetsplatsen låg det skräp överallt och skräp som bedöms vara miljöfarligt avfall låg utspritt utomhus på marken. En förundersökning rörande miljöbrott upprättades.