Sök

Hög berusning på ett antal av Stockholms krogar

Lönehelgen den 24-25 maj genomfördes tillsyn av 61 krogar i centrala Stockholm. Två krogar/nattklubbar stack ut och fick allvarliga anmärkningar. 22 krogar fick ingen anmärkning alls.

Tillsynen av krogar och nattklubbar sker regelbundet och görs ofta gemensamt av polisen och tillståndsenheten i Stockholms stad. Vid tillsynerna kontrolleras bland annat om personal sköter alkoholservering på ett ansvarsfullt sätt, berusningsnivåer, ålder på gästerna och om det sker någon pågående brottslighet.

– Tillsynerna och arbetet handlar om att människor ska kunna festa säkert. Krogmiljön ska vara trygg både för gäster och personal. Med hög påverkan av alkohol eller narkotika ökar risken både för att begå brott och för att utsättas, säger Patrick Widell, kommissarie vid polisen i region Stockholm.

Hög berusning på hälften av krogarna

Över 60 procent av krogarna i tillsynen fick anmärkningar, vilket är något mer än hur resultatet vid tillsyner av det här slaget brukar se ut. Tre krogar fick anmärkningar om bristande brandsäkerhet, sex krogar för att de inte avvisat synbart narkotikapåverkade gäster och 31 fick påpekanden gällande berusningsnivå och för misstänkt överservering till gäster.

Två krogar/klubbar stack ut: En nattklubb på Södermalm och en i centrala Stockholm. På klubben på Södermalm var en gäst kraftigt berusad och 20 märkbart påverkade. På klubben på Norrmalm var en gäst kraftigt berusad och 17 märkbart påverkade.

När gäster är märkbart berusade ska de inte serveras mer alkohol utan avvisas från krogen. Vid märkbar berusning ska de också nekas inträde till krogen/nattklubben.

– På många ställen var gästerna för berusade men samtidigt kunde vi konstatera att gästerna hade åldern inne och att krogarna verkar göra bra ålderskontroller vid inträde, säger Patrick Widell.  

Nattklubb förlorade tillstånd vid tidigare kontroll

En krogtillsyn 2023 ledde till att en nattklubb i Vasastan omedelbart blev av med sitt alkoholtillstånd då tolv minderåriga serverades alkohol i samband med en pågående tillsyn.

Beslutet överklagades, och den 13 maj 2024 meddelade förvaltningsrätten dom. Domstolen fann att det var ett korrekt beslut att återkalla tillståndet. Ägaren har nu också åtalats för olovlig hantering av alkohol.

– Ett levande och rikt restaurang- och nattliv är viktigt för en storstad som Stockholm, men det måste vara tryggt och ske under ordnade former. Lagen ställer därför höga krav på både personlig och ekonomisk lämplighet för att få servera alkohol, och om kraven inte uppfylls återkallar vi tillstånden. Det aktuella serveringsstället uppfyllde inte dessa högt ställda krav. Domstolen delade vår bedömning – denna verksamhet ska inte servera alkohol. Att vi gör gemensam tillsyn med polisen är ett mycket viktigt verktyg för oss i kampen mot oseriösa eller rentav olagliga verksamheter, säger Lotta Persson, chef för tillståndsenheten i Stockholms stad.