Sök

Ny pilot för blivande poliser i Stockholm och på Gotland

Polisregion Stockholm startar en pilot som gör det möjligt för dem som söker polisutbildningen att välja placering inom utredningsverksamheten direkt efter godkänd grundutbildning. Från den 13 maj kan de som genomför prövningen söka piloten.

En nyligen genomförd undersökning visar att många i Stockholm som funderar på att söka polisutbildningen främst lockas av inre tjänstgöring. Med anledning av det möjliggör polisregion Stockholm nu för dem som söker polisutbildningen att direkt välja placering inom utredningsverksamheten i ett polisområde.

Antagningskrav, utbildning och aspiranttjänstgöring är samma oavsett val av placering, skillnaden är att den sökande kan välja att börja sin anställning som polis i utredningsverksamheten. Förhoppningen är att de som har ett stort intresse för utredning tar steget och söker polisutbildningen.

I ordinarie verksamhet väljer sökande endast polisområdesplacering i samband med antagning till utbildningen. Vart i polisområdet och vilken tjänst man blir placerad på styrs av verksamhetens behov.

Piloten går att välja från den 13 maj 2024 i samband med prövningen på Plikt- och prövningsverket. För sökande som väljer att genomföra aspiranttjänstgöringen i Stockholm eller på Gotland. Utbildningsstart är vår- och höstterminen 2025. 

Frågor och svar

Var kan jag studera för att vara med i piloten?

Utbildningen är samma och kan därmed läsas vid alla lärosäten som erbjuder polisutbildningen. Piloten är möjligt att välja för dig som genomför aspiranttjänstgöring i Stockholm eller på Gotland.

Hur söker jag piloten?

Efter genomförd och godkänd prövning träffar du en antagningshandläggare på Plikt- och prövningsverket. Du som väljer aspiranttjänstgöring i Stockholm eller på Gotland kan välja placering i utredningsverksamhet inom ett polisområde (UL-plats) i samtalet med antagningshandläggaren.

Är det någon skillnad i utbildningen?

Nej, den som söker piloten går samma grundutbildning som alla poliser.

Blir jag polis med inriktning utredning genom piloten?

Nej, utbildningen är samma oavsett val av placering. I dagsläget finns endast en grundutbildning som efter godkända moment leder till en anställning som polisassistent. Poliser i utredningsverksamheten kan behöva arbeta i yttre tjänst om verksamheten kräver det. En flexibel verksamhet är en förutsättning för polisens uppdrag.

Är jag garanterad yttre tjänst om jag inte väljer placering inom utredning?

Nej. Inom polisen styr alltid verksamhetens behov. En tydligare bild av antal sökande som vill arbeta med utredning ökar dock möjligheten att planera fördelningen av nyexaminerade poliser till utredningsverksamheten.

Jag är redan antagen till polisutbildningen, kan jag byta till piloten?

Polisens utredningsverksamhet har stort behov av poliser. Du som redan är antagen och vill arbeta med utredning har goda möjligheter att söka dig dit, utan att vara en del av piloten.

Vad är skillnaden mot hur det ser ut idag?

Skillnaden är att sökande redan från start av utbildningen kan välja placering inom utredning. Det har funnits en bild av att alla poliser måste arbeta i yttre tjänst och åka radiobil under sina första år. Så är det inte längre, många poliser börjar direkt i utredningsverksamheten för att behovet där är stort. Den här piloten öppnar upp möjligheten för den som vill bli polis och arbeta med utredning direkt efter utbildningen.