Sök
Stäng Meny

Polis och socialjour agerar direkt vid brott i nära relation

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Ofta sker våldet inför barn. Nu ska samverkan mellan socialtjänst och polis vid akuta våldshändelser utvecklas ytterligare i Stockholms stad och barnperspektivet är en viktig del.

Redan år 2021 startade ett pilotprojekt i stadsdelarna Farsta och Skärholmen i Stockholm. Målet var redan då att alla stadsdelar i Stockholm ska arbeta på liknande sätt. Från och med april i år ska arbetssättet nu användas skarpt även i stadsdelarna Norra Innerstaden, Kungsholmen och Södermalm.

– Det viktiga är att samverkan mellan polis och socialförvaltning startas tidigt och att det sker med yrkesverksamma i samband med händelsen. Det är också viktigt att visa att samhället tar våldet på allvar och att det blir direkta konsekvenser efter potentiellt brottsliga handlingar, säger Felix Andåker, polisområdeschef i Stockholm city.

Arbetet innebär en utvecklad samverkan mellan socialtjänst och polis när det sker en akut våldshändelse där ett barn har bevittnat, upplevt eller utsatts för våld – från eller mellan närstående. Rent konkret handlar det om att så fort polisen får ett larm om en våldsam situation, och det finns barn i hushållet, ska socialjour/socialtjänsten kopplas in, oavsett tid på dygnet.

– Stockholm ska vara en trygg stad för alla. För att nå dit måste vi få bort våld i hemmet för att våld leder till våld. Barn som bevittnar våld i hemmet löper större risk att bli våldsutövare senare i livet. Därför är det ytterst viktigt att det här arbetssättet som har varit framgånsrikt i Farsta och Skärholmen, nu sprids till fler stadsdelar, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.