Sök

Samverkansdag med unga i risk för kriminalitet i fokus

Den 7 mars träffades polisen, Länsstyrelsen och alla kommuner i polisområde Stockholm syd vid en konferens i Nacka för att prata om hur man gemensamt kan samverka kring unga i risk för kriminalitet.

Konferensen som hölls för tredje året hade målet att fortsätta fördjupa relationer över gränserna, fortsätta utbyta erfarenheter, inspirera varandra och få en större förståelse för varandras arbetssätt och uppdrag. 

– Vi behöver arbeta långsiktigt och vi behöver hålla i och hålla ut, resultat tar tid. Vi måste dela våra lägesbilder, våga utmana varandra och göra varandra bra. Det är tillsammans som vi kan göra skillnad, säger Catrine Kimerius Wikström, chef för polisområde Stockholm syd. 

Gemensamt regeringsuppdrag

Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse har fått i uppdrag av regeringen att inrätta en ny struktur för systematisk och långsiktig samverkan mellan myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Ansvariga för samverkansuppdraget, BOB, barn och unga i organiserad brottslighet delade lägesbilden för uppdraget. Syftet är dels att förhindra att barn och unga rekryteras och socialiseras in i miljöer kopplade till organiserad brottslighet och gängkriminalitet, dels att säkerställa att effektiva och ändamålsenliga åtgärder vidtas när barn och unga är inblandade i grov kriminalitet.

BRÅ-rapport - en inblick i kriminella nätverk bland unga

Brottsförebyggande rådet, BRÅ presenterade en ny rapport om barn och unga i kriminella nätverk. Rapporten fokuserar på hur unga involveras, vilka sysslor de utför, och hur de styrs och avancerar inom nätverken.

Några av BRÅ:s förslag

Minska kriminella nätverks kapacitet

  • Överväg utökning av befogenheter i brottsutredningar gällande barn under 15 år.
  • Viktigt att ge bättre möjlighet att begränsa mobilanvändning på SiS.

Minska barns utsatthet

  • Tillgångsriktade åtgärder minskar nätverkens attraktionskraft.
  • Förbygg grooming inom lokal brottsförebyggande samverkan.
  • Utveckla uppsökande avhopparinsatser.

Seminarier med framstående metoder

Eftermiddagens fyra seminarier delade framgångsrika metoder:

  • Rätt kurva - innovativ samverkan i arbetet mot nyrekrytering. Pilotprojekt i Södertälje.
  • LOSAM, lokal samordning mot rekrytering till kriminalitet - aktivera ett bra nätverk runt barnet för att stärka skyddet runt och minska riskfaktorer för barnet.
  • Dela med dig och bli stark - vikten av att prata samma språk och förstå varandra uppdrag och att dela lokalbild med varandra. 
  • Trefas - Samverkan mellan polis, socialtjänst och kriminalvård för att förhindra skjutningar och sprängningar. Individsamverkan med ungdomar och vuxna.

– Vi har fortsatt stora utmaningar, vi är stora organisationer men vi har kommit långt i vår samverkan. Om vi alla gör något lite annorlunda än tidigare, efter det vi fått lära oss denna dag, så har dagen gett effekt. Jag har stora förhoppningar om framgångar i vårt gemensamma uppdrag för att skapa en tryggare och säkrare framtid för våra barn och unga, säger Catrine Kimerius Wikström.

Konferensen belyste att starka organisationer behöver samverka för att möta utmaningarna med ökande våldsutveckling och ungdomsbrottslighet. Genom djupare relationer, gemensamma åtgärder och kontinuerlig dialog kan vi skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

Värdar för konferensen var Stockholm stad genom stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och lokalpolisområde Globen.

BRÅ-rapport – en inblick i kriminella nätverk bland unga

Brottsförebyggande rådets rapport om hur barn och unga involveras i kriminella nätverk, vad som motiverar nyrekrytering, vilka brott nätverksinvolverade barn och unga typiskt sett begår och varför, hur barn och unga styrs och avancerar inom nätverken samt vilka möjligheter barn och unga har att lämna kriminella nätverk. Läs hela BRÅ-rapporten: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2023-11-01-barn-och-unga-i-kriminella-natverk.html