Sök

Trygghetsmätning i Stockholms län och på Gotland våren 2024

Med start i slutet av mars gör polisen i region Stockholm tillsammans med samtliga Stockholms läns kommuner och Gotland en trygghetsmätning. 126 000 personer kommer att ges möjlighet att ge synpunkter.

Syftet med trygghetsmätningen är att undersöka tryggheten och brottsutsattheten bland invånarna och få ett underlag till de regionala och lokala lägesbilderna. Resultatet av undersökningen ligger till grund för gemensamma prioriteringar och insatser från polisen och kommunerna.

–  Årets enkät kommer skickas ut med start nu i slutet av mars till cirka 126000 invånare i åldrarna 16 till 85 år och vi uppmanar alla som får enkäten att svara då det är en möjlighet att påverka både polisens och kommunernas arbete, säger Patrick Widell, regional brottsförebyggande samordnare hos polisen i region Stockholm.

Mätningarna kan också användas för att följa upp genomförda åtgärder för att öka tryggheten. Förutom trygghetsundersökningen arbetar polisen i region Stockholm med medborgardialoger och medborgarmöten. Tillsammans ger detta en bild av hur invånarna upplever tryggheten och vad polisen och kommunerna behöver göra och om insatserna ger effekt.

Trygghetsmätningen har även gjorts tidigare år för att jämförelser ska kunna göras. Samtliga kommuner i Stockholms län och på Gotland är med i undersökningen.

Det är viktigt att betona att trygghetsmätningen kommer att skickas ut per post till berörda. Det kommer sedan att komma ett sms med en påminnelse om man inte svarat. Inte i något läge handlar det om att trycka på länk i sms - utan instruktioner om hur man svarar står i postförsändelsen.