Sök
Stäng Meny

Liten risk att utsättas för brott i Kalmar

Det är få som utsätts för brott i Kalmar kommun. Det visar polisens trygghetsmätning för 2023.

Även känslan av otrygghet har minskat något för kommunen som helhet, även om man ser skillnader i kommunen olika stads- och kommundelar.

Över 2 200 invånare har svarat på trygghetsmätningen i Kalmar kommun. Totalt får kommunen ett problemindex på 1,65 vilket är inom ramen för ett bra värde enligt mätningens mätvärde (2,0) och även under riksgenomsnittet för Sverige (1,78). Få uppger att de har utsatts för brott under det senaste året.

Kommunen som helhet har gröna siffor rakt igenom. Det är först när man bryter ner det i stads- och kommundelar som man kan se att lokala problembilder dyker upp.

Högst otrygghet och oro syns bland de boende på Kvarnholmen och i Oxhagen. I Kvarnholmen finns bland annat en oro att vistas ute själv en sen kväll, samt en oro att bli överfallen i området. Problembilder man lyfter är utsatthet för skadegörelse, berusade personer utomhus samt ungdomsgäng som bråkar och slåss.

I Oxhagen är det bland annat oro över berusade personer utomhus, iakttagelser kring narkotikahantering samt generell otrygghet att vistas ute sena kvällar. Den konkreta utsattheten för brott är däremot låg även bland invånarna i Oxhagen.

Lägst otrygghet finns i de södra kommundelarna av Kalmar kommun, men även här lyfter man problembilder. De boende i Ljungbyholm och Trekanten lyfter bland annat också problem med ungdomar, buskörning med bilar och mopeder, men även tillhåll för personer med narkotika/alkoholmissbruk.

Utifrån den initiala analys som gjorts av resultatet bedöms att invånarna i Kalmar ser sig som trygga i sina boendemiljöer, även om det lyfts problembilder på flera ställen i kommunen.

Resultaten från trygghetsmätningen är ett underlag för hur polisen och kommunen ska prioritera arbetet framöver tillsammans med andra samhällsaktörer.

Trygghetsmätningen

Trygghetsmätningen skickas ut under augusti och september. I Kalmar kommun skickades den ut till 4 200 personer fördelat på 14 områden. Utskicken görs slumpmässigt till personer mellan 16–84 år.

Svarsfrekvensen i Kalmar kommun var i år 54 procent.

Indexvärdet som används för bedömning är 0–6, där 0–2 är gröna siffror. Enligt mätningens bedömningsvärde är resultat 2 och lägre ett bra resultat. 3–4 är gula siffror och 5–6 är röda siffror.