Sök
Stäng Meny

Resultat trygghetsmätning 2023 - lokalpolisområde Eslöv

Polis vid Ringsjöns strand

Tryggheten i Eslöv, Hörby och Höör går åt rätt håll. Eslövs centrum är ett nytt område i årets mätning.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där ett lågt index är bättre än ett högt. 

Lokalpolisområde Eslövs sammanlagda index har i år förbättrats från 2,14 till 1,97, vilket tangerar 2021 års resultat som det lägsta sedan 2013. Samtliga tre kommuner (Eslöv, Hörby och Höör) förbättrar sina totala index, och tryggheten har ökat i flera delområden. Minst trygga känner sig de svarande i Eslövs centrum, som är ett nytt mätområde i årets undersökning. 

Totalt för lokalpolisområdet är det 1 673 personer som svarat på undersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på ca 51 procent.

- Resultatet från årets trygghetsmätning visar att lokalpolisområde Eslöv går i rätt riktning i många områden och att det goda arbete vi gjort under året verkligen gjort skillnad. Vi har dock fortfarande flera områden där vi behöver fortsätta arbeta för att nå dit vi vill, där vi både behöver hålla i det arbete vi påbörjat, och fortsätta utveckla det. Trygghetsundersökningen är viktig för förståelsen av våra lokala problem och hjälper oss i samverkan med kommunerna och andra samverkansparter. Ett stort tack till alla som hjälpt oss i detta genom att svara på undersökningen! säger lokalpolisområdeschef Veronica Ek.

Mer detaljerad information

Resultatbilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2023 – lokalpolisområde Eslöv (pdf, 429 kB).

Frågor från media

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av polisen och kommunerna i samverkan. Kontaktpersoner är respektive kommunpolis.