Sök
Stäng Meny

Resultat trygghetsundersökning 2023 - lokalpolisområde Kävlinge

Polisbil i höstlöv

Bild: Arkivbild, polisen

Lokalpolisområde Kävlinge har under flera år förbättrat sitt resultat i de årliga trygghetsundersökningarna. Även årets resultat fortsatte i rätt riktning.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där ett lågt index är bättre än ett högt. 

Det samlade problemindexet för lokalpolisområde Kävlinge som helhet hamnade i årets trygghetsundersökning på 1,54 – att jämföra med fjolårets resultat 1,57.

I det nerbrutna resultatet för lokalpolisområdets fyra kommuner står Burlövs kommun för den största förbättringen. Även Kävlinges resultat har blivit aningen bättre, medan Lomma och Staffanstorp ligger kvar på samma låga nivåer som året innan.

- Det samlade resultatet visar på att det goda arbetet verkligen gör skillnad till det bättre, men vi få inte slå oss till ro utan det är nu vi ska hålla i och tillsammans med våra kommuner och samverkansparter fortsätta ta kliv framåt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger tillförordnade lokalpolisområdeschefen Freddy Nilsson.

Fakta lokalpolisområde Kävlinge:

  • Kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp
  • Totalt antal utskickade enkäter: 2 700 
  • Antal inkomna svar: 1 514
  • Svarsfrekvens: 56,2 %

Mer detaljerad information

En mer ingående beskrivning av resultatet tillsammans med resultatbilder för respektive kommun finns i rapporten Resultat trygghetsundersökning 2023 – Lokalpolisområde Kävlinge (pdf, 498 kB).

Kontaktpersoner för media

Kommunpoliserna är kontaktpersoner och svarar på frågor om resultatet i samverkan med respektive kommun.