Sök

Resultat trygghetsundersökning 2023 - lokalpolisområde Trelleborg

Två poliser på gata i Trelleborgs centrum

Bild: Arkivbild, polisen

Lokalpolisområde Trelleborg förbättrar i år sitt totala resultat för tredje året i rad. Buskörning med mopeder är det generellt sett största problemområdet, när alla delarna räknas samman.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där ett lågt index är bättre än ett högt. 

Nu har resultatet för 2023 i polisens och kommunernas årliga trygghetsundersökning sammanställts. För lokalpolisområde Trelleborg (kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge) kom 1 219 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 56,1 procent.

Resultatet för lokalpolisområde Trelleborg som helhet fortsätter att gå åt rätt håll. Svedala och Vellinge kommuner förbättrar sina resultat på helheten. Trelleborg, som i fjol hade sitt bästa värde på flera år, får i år ett något ökat totalindex, men ändå bättre än åren före 2022.   

- Att lokalpolisområdets resultat nu förbättras för tredje året i rad är mycket glädjande. Det ger oss ett kvitto på hur våra medborgare uppfattar sin trygghet och hur man ser på polisens och kommunernas arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Den goda samverkan vi har med våra kommuner utgör en stabil grund för det brottsförebyggande arbetet som vi nu ska fortsätta att utveckla framöver, säger lokalpolisområdeschef Frida Lovén.

- Jag är stolt över den fortsatt positiva utveckling som vi i Svedala kommun tillsammans har uppnått. Tryggheten är ju något som påverkar oss alla. Samtidigt vill jag betona att vårt arbete och samarbetet med polisen fortsätter. Det är genom samverkan vi gör Svedala till en ännu tryggare kommun. Detta är en viktig och långsiktig fråga, säger Erik Stoy, kommunstyrelsens ordförande i Svedala.

- Vi har länge arbetat för att Trelleborgs kommun ska vara en trygg plats att leva och bo i. Denna undersökning visar att vi trots en liten försämring, har ett systematiskt sätt att arbeta på bland annat genom vår samverkansöverenskommelse med polisen, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

- Resultatet är mycket glädjande och riktigt bra i hela kommunen. Den upplevda tryggheten går i linje med den faktiska som mäts i statistik såsom antalet anmälda brott under året. Överlag är det låga problemindex men vi behöver fortsätta arbeta med trafiksäkerheten och buskörningen då dessa lyfts som förbättringsområden. Det är tydligt att samverkan mellan olika aktörer; kommunens verksamheter, polis, företagare, föreningar och invånare spelar roll och gör skillnad. Jag är stolt över det engagemang som finns kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Mer detaljerad information

Resultatbilder och fler kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsundersökning 2023 – Lokalpolisområde Trelleborg (pdf, 462 kB).

Frågor från media

Frågor om trygghetsundersökningen besvaras av kommunpoliserna i samverkan med respektive kommun.