Sök
Stäng Meny

Resultat trygghetsundersökning 2023 - lokalpolisområde Ystad

Polisbil framför vägskylt

Bild: Polisen

Bästa värdet sedan 2013 för lokalpolisområde Ystad i årets trygghetsundersökning.

Lokalpolisområde Ystads totala index minskar i 2023 års trygghetsundersökning till 1,43, vilket är ytterligare ett steg i rätt riktning från fjolåret och det bästa värdet sedan 2013.

- Årets trygghetsundersökning bekräftar lokalpolisområde Ystad som en väldigt trygg del av Sverige! Samtliga fem kommuner förbättrar sina index, vilket är väldigt glädjande. Det finns dock delområden i våra olika kommuner som vi fortsatt behöver vara extra uppmärksamma på, till exempel den övergripande känslan av otrygghet kopplat till missbruksproblem och utomhusstörningar i centrala Tomelilla, upplevelsen av berusade personer i centrala Ystad, buskörning i centrala Sjöbo, missbruksproblem i Skurup/Rydsgård och trygghetskänslan i centrala Simrishamn överlag. I stort är jag väldigt nöjd med vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och även den samverkan vi har med kommunerna, säger lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin.

Resultatrapport

Resultatbilder och en sammanfattning av de olika kommunernas resultat finns i rapporten Resultat trygghetsundersökning 2023 – Lokalpolisområde Ystad (pdf, 485 kB).

Frågor från media

Frågor om trygghetsmätningen besvaras av polisen och respektive kommun i samverkan. Kontaktpersoner är respektive kommunpolis.